Kdo lahko takoj pomaga, če je naravna ali druga nesreča uničila dom?

Vsako leto od 1. do 8. novembra poteka Teden solidarnosti Rdečega križa Slovenije (RKS). V tem tednu so na vseh poštah v Sloveniji v prodaji doplačilne elektronske znamke, na vseh železniških in avtobusnih postajah v Sloveniji pa doplačilne vozovnice − oboje v vrednosti 0,17 EUR. Sredstva se stekajo v sklad solidarnosti RKS in so namenjena takojšnji pomoči posameznikom in družinam ob manjših nesrečah ter pomoči ljudem ob naravnih in drugih nesrečah večjega obsega.
poplave
Fotografija je simbolična.

Kdo lahko takoj pomaga? To je najpogostejše vprašanje, če se krasna bistra hči planin, ki jo je pred več kot sto leti pesnik Simon Gregorčič opeval kot brdko »v prirodni lepoti, ko ti prozornih globočin nevihte temne srd ne moti,« ki pa lahko tudi pridrvi »na dan, raste, vzkipi v tok strašan in srdita čez branove stopi …«

Ne le Soča, mnogi, na prvi pogled povsem mirnotekoči vodotoki, so v Sloveniji v preteklih letih pokazali, da zmorejo hipno prerasti v uničujoče hudournike, ki odnašajo vse pred seboj in zalijejo kleti in pritlične bivanjske prostore, prožijo se plazovi, padajo drevesa, toča rabije strešno kritino… Nastaja velika gmotna škoda, ponekje so ponesrečeni tudi ljudje.

V takšnih razmerah je pomoč ljudem ter oskrba poškodovanih oblika solidarnosti med ljudmi. Človek se v hudih časih pokaže kot družbeno bitje, izpostavi se občutek za pomoč in solidarnost kot družbeno vezivo. Nudenje take pomoči je pogosto spontano. Takrat mnogi čutijo, da je njihova dolžnost podpreti in ščititi ljudi v stiski. V takšnih okoliščinah je zelo pomembno, da je takoj dostopen finančni vir, ki pomaga urejati razmere.

»Tak finančni vir je Sklad solidarnosti pri Rdečem križu Slovenije, v katerega vplačujete z nakupom doplačilnic med tednom solidarnosti. Iz tega sklada prizadetim v nesrečah takoj namenimo pomoč,« pravi predsednica Rdečega križa Slovenije mag. Vesna Mikuž.

Na podlagi drugega odstavka 28. člena Zakona o Rdečem križu Slovenije (Uradni list RS, št. 7/93 in 79/10) je Vlada republike Slovenije 19. aprila 2018 sprejela Uredbo o višini prispevka v korist Rdečega križa Slovenije v Tednu Rdečega križa in Tednu solidarnosti. Uredba določa višino prispevka, ki se plačuje od vsake poštne pošiljke v notranjem in mednarodnem prometu, razen za knjige, časopise in revije, ter prispevka, ki se plačuje od vsake vozovnice v medkrajevnem in mednarodnem letalskem, železniškem, ladijskem in avtobusnem prometu v Tednu Rdečega križa vsako leto med 8. in 15. majem ter v Tednu solidarnosti vsako leto med 1. in 8. novembrom.

V Tednu solidarnosti 2018 je Rdeči križ Slovenije s prodajo doplačilnih znamk in vozovnic zbral 589.280,47 evrov, štiri večja neurja s poplavami in/ali močnim vetrom pa so samo lani povzročila za 73,6 milijonov evrov gmotne škode.

V skladu s pravilnikom se 30 odstotkov tako zbranih sredstev uporablja za enkratne finančne pomoči ob nesrečah manjšega obsega na lokalni ravni, 70 odstotkov sredstev pa za zagotavljanje pomoči ob nesrečah večjega obsega na nacionalni ravni.

Teden solidarnosti je hkrati priložnost, da se pridružimo pozivom k hitremu in nujnemu ukrepanju zaradi okolijskih sprememb, ki zelo raznoliko najedajo naš planet. Vse bolj intenzivne posledice okolijskih sprememb iz leta v leto čutimo tudi pri nas in čas je, da prižgemo vse alarme za ohranitev našega edinega doma in se dobro pripravimo za primer naravnih in drugih nesreč.

Besedilo: Rdeči križ Slovenije

Več iz istega kraja

Več iz iste kategorije