Kako do ginekologa in pregleda v času koronavirusa?

Od 23. marca veljajo dodatni ukrepi na področju ginekologije in porodništva na primarnem nivoju, in sicer pri pregledih nosečnic, ginekoloških obiskih in reorganizaciji ginekološko-porodniške službe. Ukrepi, ki smo jih pripravili v sodelovanju z Razširjenim kolegijem za ginekologijo in porodništvo, Združenjem za ambulantno ginekologijo in Združenjem za perinatalno medicino Slovenije, veljajo do preklica. Navodila se bodo po potrebi prilagajala spremembam epidemioloških razmer.

Zaradi zmanjševanja števila delujočih ginekoloških ambulant po regijah in njihovem združevanju se lahko zgodi, da nosečnic ne bo pregledal njen izbrani ginekolog.

Nosečnice naj v primeru prehladnega obolenja pokličejo osebnega zdravnika in o tem obvestijo tudi ginekologa, s katerim se bodo dogovorile za nadaljnjo obravnavo.

Nosečnica, ki je okužena s koronavirusom (pozitivni test brisa), naj o tem obvesti reševalca in osebje takoj ob prihodu v porodnišnico.

Nujni ukrepi

 • zmanjšati število vstopnih ambulant,
 • zagotoviti ustrezno zaščitno opremo za zdravnike in zdravstveno osebje,
 • dodatno omejiti število pregledov v nosečnosti,
 • ginekologe z večjim tveganje za težji potek bolezni pri okužbi s COVID-19 glede na znane rizične dejavnike umakniti na delovišča, kjer ne bodo izpostavljeni okužbi,
 • nosečnicam, ki nimajo prevoza do ambulant, zagotovi prevoz civilna zaščita,
 • vzpostavi se telefonske številke za posvet ginekoloških pacientk in nosečnic.

Pregledi za nosečnice

 • Preventivni pregledi zdravih nosečnic: med 11. in 14. tednom, med 20. in 24. tednom z morfologijo, 28. teden, med 32. in 34. tednom, 37. teden, 39. teden, 40. teden.
 • Zdrava nosečnica pokliče v ambulanto v 16. in 24. tednu nosečnosti za posvet in nadaljnja navodila.
 • Ultrazvočna preiskava z biometrijo kot indicirano preiskavo zaradi manjšega števila rednih pregledov se opravi v 37. tednu nosečnosti.
 • Cepljenje proti oslovskem kašlju: 28. teden nosečnosti, če je možno v ambulanti, kjer je nosečnica pregledana.
 • Za dogovor o ev. sprožitvi poroda poteka pregled v 41. tednu v porodnišnici. (Nosečnica prejme zloženko za spremljanje plodovega gibanja pri pregledu v 28. tednu in navodila s telefonsko številko, kjer dobi dodatne informacije, če jih potrebuje.)
 • Merjenje nuhalne svetline: med 11. in 14. tednom nosečnosti.

Kot do sedaj poteka/jo:

 • presejalne preiskave in diagnostične preiskave za kromosomopatije,
 • obravnava nosečnic s sumom ali ugotovljeno gestacijsko boleznijo ali ogroženostjo ploda,
 • obravnava nosečnic s kroničnimi boleznimi ali s predhodno znanim povečanim tveganjem za zaplete v nosečnosti, ki se jih naroči na prvi pregled do 9. tedna nosečnosti.

Po porodu:

 • Poporodni pregled pri zdravih nosečnicah brez zapletov v nosečnosti ali po porodu se prestavi.

Ginekološki obiski na primarni ginekološki ravni

Odloži se:

 • predpisovanje in nadzor nad hormonsko kontracepcijo in nadomestno hormonsko terapijo v ambulantah (zdravila se predpisujejo samo preko e-receptov),
 • vstavitev ali menjava ali odstranitev IUD, prav tako UZ kontrola lege IUD,
 • nadaljnja obravnava (diagnostika) bolnic, pri katerih je bil bris PAP: APC-N, PIL-NS,
 • kontrola rasti miomov, cist ipd., 
 • preventivni pregled v okviru programa Zora,
 • pregled v zvezi z neplodnostjo.

Kot do sedaj poteka:

 • obravnava bolnic, pri katerih je PAP visokorizičen: APC-VS, PIL-VS,
 • obravnava žleznih spremembe in vseh drugih sprememb pri nosečnicah,
 • kontrola suspektne spremembe adneksov s povišanimi tumorskimi markerji,
 • obravnava bolnic s poškodbami rodil, okužbami rodil, patološkimi krvavitvami in bolečinami.

Besedilo: gov.si/Ministrstvo za zdravje