Search
Close this search box.

Izjemna pridobitev FTPO: svečana otvoritev novega laboratorija in inovativne projektne sobe (FOTO)

Včeraj, 12. 11. 2019, je na Fakulteti za tehnologijo polimerov (FTPO), ki je organizirana kot zasebni visokošolski zavod, potekala slavnostna otvoritev novega laboratorija za predelavo in karakterizacijo, sočasno z osrednjim dogodkom so na fakulteti svečano otvorili tudi novo, inovativno projektno/študijsko sobo, ki jo je opremilo in financiralo podjetje Plastika Skaza d.o.o., ki je tudi soustanovitelj. V okviru dogodka je med drugim potekala okrogla miza na temo “Prihodnost plastičarske industrije v Sloveniji”

Slavnostna otvoritev na FTPO je požela veliko zanimanja.

Fakulteta za tehnologijo polimerov, ki je edina fakulteta v državi, ki ponuja vsebinsko zaključen študij na področju polimernih tehnologij in materialov, se je v trinajstih letih od ustanovitve razvila v mednarodno priznano visokošolsko in raziskovalno institucijo. Zaradi rasti vseh dejavnosti fakultete pa so se odločili za nujno širitev prostorov za laboratorije.

Ob veliki podpori podjetja ARBURG GmbH + Co KG in drugih pomembnih partnerjev FTPO so tako poleg opreme na fakulteti pridobili nov laboratorij za predelavo in karakterizacijo. Le-ta je namenjen izvajanju pedagoške in raziskovalne dejavnosti fakultete ter sodelovanju z gospodarstvom.

V imenu fakultete je na včerajšnji slovesnosti udeležence nagovoril izr. prof. dr. Miroslav Huskić, v. d. dekana Fakultete za tehnologijo polimerov, ki je uvodoma vse pozdravil ter omenil težke začetke, ko na fakulteti poleg predavalnic niso imeli nobene opereme. Opisal je pot od ustanovitve do danes, pri čemer je izpostavil leto 2013, ko so se preselili v zdajšnje prostore in dobili prvo vrhunsko opremo, ki ni na voljo le za namene, ampak se na njej izobražujejo tudi njihovi študenti. Število slednjih, trenutno jih je vpisanih 128, vsako leto narašča in tudi to je razlog, da so potrebovali nove prostore, saj so trenutni postali premajhni in nevarni za kvalitetno delo.

“Zato je prišel čas, da dobimo nove prostore. Z odprtjem katerih bomo omogočili kvalitetnejše delo raziskovalcev in izboljšali študijske pogoje študentom,” je poudaril Huskić in omenil, da si želijo, da bi se zakonodaja spremenila, da bi pridobili koncesijo za magistrski študij, saj bi imeli s tem več stabilnega financiranja, njihovo delo pa bi bilo tudi lažje.

»S prvimi predavanji smo začeli leta 2007, šest let kasneje smo se selili v te prostore, šest let kasneje se širimo v nove prostore in upam, da bomo lahko še prej kot čez šest let rekli, na vrhu je še veliko prostora in zavzeli tudi zgornje prostore naše nove stavbe,” je nagovor zaključil Huskić, ki se je zahvalil vsem prisotnim, donatorjem, še posebej pa Mestni občini (MO) Slovenj Gradec.

Prisotne je nagovoril tudi slovenjgraški župan Tilen Klugler, ki je med drugim dejal: “FTPO že od svojega nastanka predstavlja eno gonilnih sil uveljavitve Slovenj Gradca na visokošolskem izobraževalnem področju. Veseli nas, da se dejavnost fakulteta širi na nova področja. S tem se večajo tudi prostorske in infrastrukturne potrebe, ki jih danes na nek način rešujemo s tem, ko v uporabo predajamo izjemno, novo pridobitev, laboratorij za predelavo in karakterizacijo ter novo študijsko sobo.”

Župan Mestne občine (MO) Slovenj Gradec Tilen Klugler

“Na fakulteto smo ponosni, saj je v času od ustanovitve večkrat dokazala, da kot spodbujavalec razvoja deluje lokalno in regijsko, kot generator novih delovnih mest za visoko izobražen strokovni kader, ki svoje znanje prenaša na mnoge generacije bodočih strokovnjakov v tej pomembni paniki. Vrhunske raziskovalne storitve so dodana vrednost za gospodarstvo v Sloveniji in širše.”

Klugler je izkazal tudi zadovoljstvo, da fakulteta skrbi tudi za promocijo mesta, da čeprav delujejo mednarodno, v prvi vrsti kažejo družbeno odgovornost do lokalnega okolja. Dejal je še, da bi si želel, da bi uspeh fakultete prepoznala tudi država in namenila sredstva tudi za takšne ustanove, da bi prepoznala prednosti, ki jih le te prinašajo lokalnemu okolju. Se zahvalil vsem sponzorjem za pomoč ter čestital fakulteti za izjemno pridobitev.

Kot predstavnik Vlade Republike Slovenije je bil med govorniki dr. Tomaž Boh, direktor direktorata za znanost, ki je v nagovoru dejal, da ni ključnega pomena, koliko imamo v Sloveniji študijskih programov. Ključno vprašanje pri določeni instituciji je, ali so posamezni programi v določenih ustanovah kvalitetni, ali dajejo znanja, ki jih gospodarstvo in družba potrebuje, in ali so mednarodno primerljivi in takšni, ki dajejo diplomantom, fakultetam in raziskovalcem ustrezno mesto v mednarodnem prostoru.

Dejal je tudi, da čeprav je FTPO, ena od ustanov oziroma eden od visokošolskih zavodov, ki ima glede na število najmanj študijskih programov, lahko rečemo, da je verjetno v samem vrhu po njihovi uporabnosti in kvaliteti, po skrbi za to, kako študenti in raziskovalci sodelujejo z gospodarstvom. “Seznam podjetij, ki jih imamo danes tukaj, potrjuje, da je to več kot odlično,” je dodal.

Pohvalil je tudi stabilnost fakultete, njeno prepoznavnost in tako lokalno kot mednarodno delovanje. Izpostavil njeno majhnost, prodornost, unikatnost in prilagodljivost, ki je v okolju, kjer deluje FTPO izredno cenjena. Izrazil je tudi naklonjenost glede morebitnega financiranja fakultete s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Čestital za vse delo do zdaj, v upanju, da bo tako tudi naprej.

Na otvoritvi ni manjkal niti koroški poslanec v DZ Jani Prednik.

Svečanosti se je udeležil tudi koroški poslanec v DZ Jani Prednik, ki je ob tej priložnosti dejal. “Kolikor je v moji moči, se trudim fakulteti pomagati v boju proti državi, proti zakonodaji … Kot je že znano, sem zagovornik tega, da se morajo šolski programi prilagajati gospodarstvu in potrebam gospodarstva. Ne more biti obratno. In ta slovenjgraška fakulteta je dober primer tega. Hkrati pa je tudi njihov kader takoj zaposljiv.”

Po okrogli mizi, ki jo je vodil Slavko Bobovnik, v debati pa so sodelovali številni partnerji, podjetniki tako iz Slovenije kot tudi tujine, je sledila otvoritev obeh novih pridobitev ter zakuska.

Več o fakulteti in njenem delovanju si lahko preberete na njihovi spletni strani TUKAJ.

Dogodki