Inšpektorji v zadnjih tednih izdali sedem odločb o prepovedi dejavnosti. Po ugotovitvah inšpektorata z vektorskimi cepivi cepljenih 250 otrok, v 20 primerih administrativna napaka

Zdravstveni inšpektorat je v postopku glede domnevnega cepljenja mladoletnih oseb z vektorskimi cepivi ugotovil, da so z njimi cepili 250 otrok. En primer je inšpektorat odstopil zbornici zdravstvene in babiške nege, 249 pa zdravniški zbornici. V 20 primerih so ugotovili administrativne napake, ki so jih v času nadzora že odpravili.

Pri eni osebi je inšpektorat ugotovil, da cepljenja niso izvedli, pri eni osebi pa je šlo za neupravičeno brezplačno cepljenje mladoletnega tujca, so še sporočili po današnji seji vlade.

Izredni strokovni nadzor zaradi domnevnega cepljenja mlajših od 18 let z vektorskima cepivoma Janssen in AstraZeneca na nekaterih cepilnih mestih je 1. oktobra zahtevalo ministrstvo za zdravje. Ti cepivi namreč nista registrirani za cepljenje te starostne skupine.

Na spletnih straneh Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) je namreč razvidno, da je bilo s cepivom podjetja Janssen do takrat cepljenih 210 oseb, mlajših od 18 let. Prav tako je bilo s cepivom AstraZenece s prvim odmerkom cepljenih 45, z drugim pa 20 oseb, mlajših od 18 let.

Iz NIJZ so v začetku oktobra opomnili, da posvetovalna strokovna skupina za cepljenje pri NIJZ nikoli ni izdala priporočil, v katerih bi bilo priporočeno cepljenje s cepivoma Janssen in AstraZeneca za starostno skupino od 12 do 17 let, ker sta ti dve cepivi registrirani za uporabo pri osebah, starejših od 18 let. Dopustili pa so možnost, da je pri vnosih podatkov o cepljenju v sistem elektronskega registra cepljenih oseb in neželenih učinkov (eRCO) prišlo do napak.

Inšpekcijski organi so sicer od 20. decembra do vključno 9. januarja opravili 21.315 nadzorov. Izrekli so 149 prekrškovnih sankcij, 1028 opozoril in 1076 upravnih ukrepov ter izdali sedem odločb o prepovedi dejavnosti. Skupna vrednost izrečenih glob je znašala 98.809 evrov, večino, 69.100 evrov, je inšpekcija izrekla zaradi nespoštovanja pogoja PCT.

Policija pa je od 21. decembra 2021 do 10. januarja policija prejela 163 prijav o kršitvah odloka in izrekla 373 opozoril. V tem obdobju je izvedla 10 skupnih poostrenih nadzorov z inšpekcijskimi službami ter na javnih shodih izdala 194 opozoril oz. ukazov po zakona o nalogah in pooblastilih policije.

Na meji so policisti vročili 1885 izjav o napotitvi v karanteno na domu. V 155 primerih so osebe zavrnile podpis izjave in je policija njihove podatke posredovala ministrstvu za zdravje za izdajo odločbe o karanteni na domu.

Glede na državo prihoda je bilo največ napotitev v karanteno na domu izročenih za osebe, ki so pripotovale iz Bosne in Hercegovine (1059), Kosova (349), Hrvaške (213), Srbije (178) in Severne Makedonije (56). Na mejnih prehodih in kontrolnih točkah je policija zavrnila 65 oseb, ki niso izpolnjevale pogojev za vstop ali tranzit prek Slovenije.

Več iz istega kraja

Več iz iste kategorije