Epidemija najbolj prizadela predelovalno industrijo in gostinstvo

Epidemija covida-19 se je močno odrazila tudi na trgu dela, ugotavlja državni statistični urad. Število delovno aktivnih je upadlo, absolutno gledano izraziteje v predelovalnih dejavnostih, relativno gledano pa v gostinstvu. Večje upade števila delovno aktivnih so sicer zaznali v zasebnem sektorju in med mladimi.

Konec junija je bilo v Sloveniji nekaj več kot 884.000 delovno aktivnih oseb, kar je 14.000 manj kot februarja, mesec dni pred razglasitvijo epidemije covida-19.

“Število delovno aktivnih se torej znižuje od marca 2020. Mesečno znižanje je bilo najizrazitejše v aprilu, za 10.459; v marcu in maju je bilo manj izrazito, v juniju pa se je število delovno aktivnih glede na maj celo nekoliko povečalo,” so ta teden pojasnili statistiki.

Gledano absolutno, se je število delovno aktivnih junija v primerjavi s februarjem najbolj zmanjšalo v predelovalnih dejavnostih (za 5049), sledile so druge raznovrstne poslovne dejavnosti (za 2600) in gostinstvo (za 2523). V nekaterih dejavnostih se je število delovno aktivnih od marca do junija tudi povečalo, najizraziteje v gradbeništvu (za 654), v zdravstvu in socialnem varstvu (za 642) in v dejavnosti javne uprave in obrambe ter obvezne socialne varnosti (za 277).

Gledano relativno, pa se je število delovno aktivnih maja glede na februar najbolj znižalo v gostinstvu (za 9,3 odstotka), kar se ujema tudi s podatki o številu delovno aktivnih po poklicnih skupinah. Za največji odstotek je namreč upadlo število delovno aktivnih med natakarji (za 12,3 odstotka) in kuharji (za 7,4 odstotka). Podoben trend se je nadaljeval tudi junija v primerjavi s februarjem.

Število delovno aktivnih v zasebnem sektorju se je junija glede na februar znižalo za nekaj več kot 14.000, medtem ko je v javnem sektorju ostalo skoraj nespremenjeno. Glede na starost delovno aktivnih pa se je izraziteje znižalo med mladimi do 29 let – za 8021, je še navedel statistični urad.

Dogodki

Prosta delovna mesta

Zadnja obvestila

prijavi se

prijavi se v svoj račun