Search
Close this search box.

Prizidka k šoli Podgorje in Tretji osnovni šoli že dobivata svojo obliko

Kljub zimskim razmeram je na gradbiščih pri osnovni šoli Podgorje in pri Tretji osnovni šoli v Slovenj Gradec zelo živahno. Spomnimo, da bosta obe šoli dobili prizidek, ki bo izboljšal pogoje za osnovnošolsko izobraževanje.

Obe naložbi, prizidek  in rekonstrukcija osnovne šole Podgorje ter gradnja prizidka in rekonstrukcije Tretje osnovne šole Slovenj Gradec, se izvajata v sklopu uspešno izvedene prijave na Javni razpis Ministrstva za vzgojo in izobraževanje za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu v RS v proračunskem obdobju 2021-2024.

Osnovni namen investicijskega projekta pri osnovni šoli Podgorje je omogočiti ustrezne pogoje za izvajanje osnovnošolskega izobraževalnega procesa, uvesti najugodnejšo rešitev z vidika zagotavljanja optimalnih pogojev za izvajanje osnovnošolske izobraževalne dejavnosti ter zagotavljanje ugodnih delovnih pogojev.

Tudi pri Tretji osnovni šoli je cilj naložbe omogočiti ustrezne pogoje za izvajanje osnovnošolskega izobraževalnega procesa za otroke s posebnimi potrebami, prav tako uvesti najugodnejšo rešitev z vidika zagotavljanja optimalnih pogojev za izvajanje osnovnošolske izobraževalne dejavnosti ter zagotavljanje ugodnih delovnih pogojev.

Vir: MO SG

Cilji obeh dveh investicijskih projektov so: zagotoviti ustrezne prostore za vzgojo otrok z izgradnjo novih učilnic, zagotoviti enakovredne pogoje za optimalen razvoj vseh otrok, zgraditi otrokom, staršem in zaposlenim prijazno šolo, zagotoviti kvaliteten osnovnošolski izobraževalni proces.

Vrednost investicije pri osnovni šoli Podgorje je ocenjena na 1.404.522,12 evrov, od tega so sredstva Mestne občine Slovenj Gradec v višini 940.051,76 evrov, sredstva ministrstva za vzgojo in izobraževanje pa znašajo 350.979,36 evrov.

Investicija je tudi sofinancirana s sredstvi Ekosklada v višini 113.491,00 evrov.

Vrednost investicije pri Tretji osnovni šoli je ocenjena na 3.270.653,64 evrov, od tega znašajo sredstva Mestne občine Slovenj Gradec in občine Mislinja, ki je soustanoviteljica šole, 1.974.472,57 evrov, sredstva resornega ministrstva pa znašajo 1.000.627,07 evrov

Investicija pa je sofinancirana tudi s sredstvi Ekosklada v višini 295.554,00 evrov.

Dogodki

Kljub zimskim razmeram je na gradbiščih pri osnovni šoli Podgorje in pri Tretji osnovni šoli v Slovenj Gradec zelo živahno. Spomnimo, da bosta obe šoli dobili prizidek, ki bo izboljšal pogoje za osnovnošolsko izobraževanje.