Dravska kolesarska pot tudi letos z nekaj naložbami

Dravska kolesarska pot je že v celoti povezana in označena od meje z Avstrijo do meje s Hrvaško, a je načrtov, da bi jo še bolj ustrezno uredili, kar nekaj. Pomemben napredek je bil narejen tudi letos, snovalci pa si želijo, da bi bila pot v celoti urejena v skladu s projektno dokumentacijo v naslednjih petih letih.

Dravska kolesarska pot, ki sicer poteka od izvira reke Drave v Italiji, prek Avstrije in se po Sloveniji nadaljuje še na Hrvaško, v Sloveniji poteka v dolžini 145 kilometrov, pri čemer je med Mariborom in Ptujem pot označena na obeh bregovih reke Drave, kar skupaj znese okoli 180 kilometrov kolesarske poti ob Dravi.

Dravska kolesarska pot je pri nas od leta 2018 označena z ustrezno prometno signalizacijo, ki uporabnike vodi po celotni trasi. Je pa bila trasa v zadnjih letih spremenjena na dolžini okoli 60 kilometrov, kjer so traso umikali od prometnih cest.

Aktivnosti in naložbe v ustrezno ureditev kolesarske poti, ki v sosednji Avstriji ob 250-kilometrski dolžini po podatkih iz leta 2017 prinaša kar 150.000 turističnih nočitev letno, so se pri nas nadaljevale tudi letos.

Direkcija za infrastrukturo je med drugim pričela s postavljanjem 27 informacijskih tabel vzdolž celotne trase, zaključek postavitve tabel pa je po navedbah direkcije načrtovan v prvi polovici leta 2021.

Sicer pa so v letošnjem letu občine sanirale nekatere makadamske poti, direkcija je zaključila gradnjo odseka v občini Radlje ob Dravi in gradila odsek Laznica-Limbuš v mariborski in ruški občini.

Letos je bila izvedena gradnja servisne poti ob železnici v občini Središče ob Dravi, označuje se nov odsek kolesarske povezave med trbonjskim in vuhreškim mostom po levi strani reke Drave, nadaljevalo se je projektiranje nekaterih odsekov, je za STA pojasnil direktor Mariborske razvojne agencije Uroš Rozman.

Tudi za prihodnje leto je načrtov kar nekaj. Kot je povedal Rozman, direkcija za infrastrukturo v občini Selnica načrtuje gradnjo kolesarske steze ob državni cesti v dolžini 150 metrov, trenutno je v pripravi javno naročilo za izbor izvajalca.

Predviden je tudi začetek prenove mostu med Rušami in Selnico, v tem sklopu pa bodo tam uredili tudi varno kolesarsko infrastrukturo na mostu za potrebe Dravske kolesarske poti. Načrtovan je tudi začetek gradnje servisne poti po nasipu v Melju s strani Dravskih elektrarn Maribor.

Prihodnje leto naj bi se začela gradnja kolesarske poti v občini Muta med Tušem in industrijsko cono, v občinah Radlje in Podvelka pa med Vasjo in Breznom. Prihodnje leto je predviden tudi začetek urejanja lastniških razmerij na odsekih, kjer je pridobljena projektna dokumentacija, je nanizal Rozman.

“Ker je bila v zadnjem letu pridobljena projektna dokumentacija za več kot 100 kilometrov kolesarske poti, bo največji izziv predstavljalo urejanje lastniških razmerij, ki bo osnova za nadaljnjo gradnjo. Prav tako bomo imeli izziv s pridobivanjem finančnih sredstev na odsekih, ki trenutno še nimajo zagotovljenega vira financiranja. Računamo na dodatna evropska sredstva v novi finančni perspektivi,” je sporočil direktor Mariborske razvojne agencije, ki je letos prevzela koordinacijo nad projektom urejanja Dravske kolesarske poti.