Dokončana je sanacija gozdne vlake na trasi priljubljene planinske poti na Pohorju. Vožnja z motornimi vozili je prepovedana

Občina Mislinja in RRA Koroška sta v okviru kohezijskega projekta Pohorka izvedli sanacijo gozdne vlake na trasi priljubljene planinske poti na Pohorju. Izvajalec del je v sredini avgusta 2022 dokončal sanacijo gozdne vlake na trasi planinske poti Kope–Črni vrh, na odseku Otiše.

Območje med Veliko Kopo in Jezerskim vrhom je v vseh letnih časih priljubljeno za obiskovanje. Za živalske vrste sta izstopajoči grožnji vznemirjanje in drobljenje življenjskega prostora, zaradi stihijskega obiskovanja, ter nenadzorovano nabiralništvo. Prostoživeče živali se najbolj odzovejo na obiskovalce, ki se gibljejo izven urejenih poti, zato je upravljanje z zagotavljanjem urejenih poti ukrep za zmanjševanje motenj prostoživečih živali.

S hojo/vožnjo izven urejenih poti se povzroča teptanje rastlinskega sloja, kar neredko vodi do erozijskih procesov (odnašanje prsti), vzpostavljajo se nove obvozne poti, kar dodatno širi vplivno območje motenj prostoživečih živali.

Odsek planinske poti pred sanacijo

Z izvedenimi deli se je popravilo uničeno in ponekod že za obiskovalce nevarno traso, izboljšalo varnost ter omejilo širjenje novih obvoznih poti. S 27 prekopi, od tega desetimi ojačenimi lesenimi macesnovimi bruni, se je uredilo odvodnjavanje.

Vse obiskovalce prosimo in pozivamo, da je na tem delu, kot tudi sicer v naravnem okolju, prepovedana vožnja z motornimi vozili (npr. štirikolesniki, motorji in motornimi sanmni). Domnevno so ravno te vožnje bile vzrok nastalemu erozijskemu jarku, ki je omogočil spiranje več kot 1.000 m3 prsti kamninske osnove. Le z izogibanjem takšnim dejavnostnim v tem prostoru ter spoštovanjem drugih in narave bo pot tudi dolgoročno ostala urejena. In še naprej omogočala čudovita doživljanja Pohorja,” navajajo na RRA Koroška.

Besedilo: RRA Koroška