Denarna pomoč ob rojstvu otroka najvišja v Črni na Koroškem, najnižja v Radljah ob Dravi

Srečanje novorojenčkov v Črni
  • Romana Lesjak

Ob prihodu novega družinskega člana so vsa dodatna finančna sredstva dobrodošla, zato staršem ob rojstvu otroka na pomoč priskočijo tudi občine, v kateri so prijavljeni. Ta pomoč pa se od kraja do kraja razlikuje. Zbrali smo podatke, koliko in kakšno pomoč namenijo novorojenčkem in novopečenim staršem občine na Koroškem.

Koliko znaša enkratna denarna pomoč za novorojenca v koroških občinah?

ČRNA NA KOROŠKEM

Občina Črna na Koroškem staršem ob rojstvu otroka namenja 500€ denarne pomoči. Vsako leto priredijo tudi sprejem za novorojenčke in njihove starše, kjer jim v dar poklonijo še skromno darilo in sadiko sadnega drevesa. V občini pa imajo na voljo še 5 parcel v izmeri 1000 m2, ki jih ponujajo mladim družinam po zelo ugodni ceni.

MEŽICA:

Občina Mežica, na podlagi Pravilnika o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka v njihovi občini (Uradni list RS, št. 31/07), dodeli sredstva staršem novorojenca, ki imajo stalno prebivališče v občini najmanj šest mesecev pred rojstvom otroka.  Pravico do enkratne denarne pomoči ob rojstvu otroka uveljavlja upravičenec s pisno vlogo. Višina enkratne denarne pomoči v letu 2020 znaša: za prvega otroka 149,30€, za drugega otroka 186,50€, za tretjega in vsakega naslednjega otroka 261,20€. V primeru rojstva dvojčkov se poveča za 100 procentov. Povedali so še, da se višina vsako leto uskladi z indeksom cen življenjskih potrebščin.

PREVALJE:

Občina Prevalje višino denarne pomoči novorojencem vsako leto prilagodi glede na indeks cen življenskih potrebščin. Pomoč za novorojenčka v letošnjem letu znaša: za prvega otroka 150,05€, za drugega 187,60€ ter za tretjega otroka 262,63€.

RAVNE NA KOROŠKEM:

Občina Ravne na Koroškem vsem novopečenim staršem in novorojenčkem nameni 200€ denarne pomoči. Vlogo lahko pridobijo na internetu ali na sedežu občine. Oddajo jo lahko preko elektronske pošte, navadne pošte ali osebno. Izplačilo se izvede v roku enega meseca od oddane vloge.

SLOVENJ GRADEC:

V Občini Slovenj Gradec od 17.02.2018 izplačujejo Denarno pomoč ob rojstvu otroka v višini 200€. Pomoč velja za vse novorojence s stalnim prebivališčem v Slovenj Gradcu. Do leta 2018 so s strani Upravne enote Slovenj Gradec pridobili podatke o novorojenih otrocih s stalnim prebivališčem v Mestni občini Slovenj Gradec. Mati, oče ali zakoniti skrbnik novorojenca z vlogo, ki jo pridobi na spletni strani mestne občine ali v njihovi glavni pisarni, občinski opravi poda najprej Soglasje za vzpostavitev, vodenje zbirk v zvezi z reševanjem dodelitve denarne pomoči. Po uradno pridobljenih podatkih občinska uprava, na osnovi Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP), v roku 30 dni od prejema vloge, izda odločbo. Na podlagi vročene odločbe se v roku 15. dni izvede izplačilo na tekoči račun vlagatelja oziroma vlagateljice.

MISLINJA:

Občina nameni za novorojenčka 150€ denarne pomoči.Pomoč se dodeli na podlagi vloge, ki jo dajo starši. Vlagatelj in novorojenec morata biti občana Občine Mislinja. K vlogi morajo predložit kopijo rojstnega lista, davčno številko vlagatelja , kopijo osebnega dokumenta in kopijo osebnega računa za nakazilo. Vlogo za denarno pomoč novorojenca lahko starši vložijo v roku 6 mesecev po rojstvu. V letu 2020 pa bo župan novorojencem namenil praktično darilo vsem rojenim v letu 2020.

DRAVOGRAD:

Višina denarne pomoči v Občini Dravograd trenutno znaša 205 €, v primeru rojstva več otrok – dvojčkov, trojčkov… prejme vsak nadaljnji otrok povišanje denarne pomoči za 50% glede na prejšnjega.

Upravičenec do enkratne denarne pomoči je eden od staršev novorojenca pod pogojem, da je občan Občine Dravograd oziroma ima stalno prebivališče v Občini Dravograd. Pravica do enkratne denarne pomoči se uveljavlja z vlogo, ki se pošlje ali odda na občini najkasneje v treh mesecih od otrokovega rojstva. Z začetkom novega leta pa starši in novorjoenčki prejmejo tudi manjši darilni paket.

MUTA:

Iz Občine Muta so nam odgovorili, da njihova občina novorojencem nameni nagrado v višini 200€. Nagrado ob rojstvu otroka lahko starši pridobijo z oddajo izpolnjene vloge, ki je osnova za izdajo odločbe in nakazilo.

VUZENICA:

Na Občini Vuzenica so nam povedali, da v skladu s Pravilnikom o dodelitvi enkratne denarne pomoči staršem ob rojstvu otroka ( Ur. l. RS, št. 24/07) staršem iz njhove občine pripada enkratna denarna pomoč v višini 210€. Starši so do denarne pomoči upravičeni po oddaji vloge za dodelitev denarne pomoči. Ob koncu leta župan prav tako organizira sprejem novorojencev, kjer jim izroči manjše praktično darilo (igračo, knjigo, ..)

RADLJE OB DRAVI:

V skladu s sprejetim Sklepom o prispevku za novorojence v občini Radlje ob Dravi za leto 2020, velja pravica do prispevka za novorojence, ki imajo prijavljeno stalno prebivališče v Občini Radlje ob Dravi. Upravičenec prejme po rojstvu otroka enkratni denarni prispevek v višini 123€ neto na transakcijski račun novorojenčka, ki ga odpre pri Banki Intesa Sanpaolo kot izbrani banki. Z letom 2020 pa ob vloženi vlogi vsak novorojenec prejme simbolični paket (prvo igračo in vlažilne robce), ki ga podari Občina Radlje ob Dravi in društvo Nasmeh na obrazu.

RIBNICA NA POHORJU:

Občina Ribnica na Pohorju ob rojstvu otroka prispeva 150€ in od leta 2020 tudi brezplačen darilni paket s praktičnimi stvarmi, ki ga podarja humanitarno društvo Nasmeh na obraz.

PODVELKA:

Občina Podvelka podari staršem ob rojstvu otroka denarna sredstva, na podlagi predhodno izpolnjene vloge s strani starša. Višina sredstev je odvisna od tega, kateri otrok po vrsti se rodi. Tako Občina Podvelka staršem za prvorojenca nameni 200 €, za drugorojenca 250 €, za tretje rojenca in vsakega nadaljnjega otroka pa 300 €. V primeru dvojčkov se prej navedeni znesek podvoji, za trojčke potroji.

PREBERITE ŠE: V slovenjgraški bolnišnici po desetletju spet prek tisoč novorojenčkov

Dogodki

Prosta delovna mesta

Zadnja obvestila