Search
Close this search box.

Dars pridobil gradbeno dovoljenje za dela na priključku Gaberke

Dars je v petek od ministrstva za okolje in prostor prejel gradbeno dovoljenje za prva dela na območju priključka Gaberke na odseku hitre ceste Velenje-Slovenj Gradec. To je prvo gradbeno dovoljenje na severnem delu tretje razvojne osi in tako ena ovira manj na poti do začetka gradnje. Še vedno pa so v teku revizijski postopki pri izbiri izvajalca.

Gradbeno dovoljenje sicer še ni pravnomočno, v 30 dneh od prejema odločbe lahko stranke v postopku vložijo tožbo na upravno sodišče.

Gradnja na severnem delu tretje razvojne osi bi se glede na protokol, podpisan julija 2017 med državo ter Koroško in Savinjsko-Šaleško regijo, morala začeti konec lanskega leta, a so se postopki zavlekli. Nazadnje pri izbiri izvajalca del na lokaciji Gaberke. Državna revizijska komisija je namreč ugodila dvema zahtevkoma za revizijo in razveljavila odločitev Darsa, da dvema prijavama gradbincev ne prizna sposobnosti sodelovanja.

Dars zdaj ti dve prijavi znova pregleduje in ocenjuje, hkrati pa čaka še na odločitev državne revizijske komisije o tretjem zahtevku za revizijo. Ta odločitev bo predvidoma znana v tem mesecu. Ocenjena vrednost del na priključku Gaberke je 13,24 milijona evrov brez DDV.

Je pa Dars na trasi hitre ceste Velenje-Slovenj Gradec odkupil že vseh 14 objektov, ki so predvideni za rušenje, odkupil je tudi 59 odstotkov potrebnih zemljišč, intenzivno se nadaljujejo projektiranje ceste. Po investicijskem programu je naložba v celotni odsek hitre ceste Velenje-Slovenj Gradec, ki je dolg 17,5 kilometra, ocenjena na 674,7 milijona evrov brez davka.

Začetek gradnje pa je torej glede na postopke težko napovedati. Ko bo odločitev o priznanju sposobnosti gradbincem pravnomočna, se bo začela druga faza postopka, to je oddaja ponudb s ponudbenim predračunom. V tej fazi bo o izbiri odločala ponujena cena, šele po tem izboru pa se bo lahko začela gradnja.

Preberite še: Smo z gradnjo hitre ceste na Koroško spet na začetku? Dars v ponoven pregled dveh prijav.