Dars interesente za gradnjo na lokaciji Gaberke pozval k oddaji ponudb

Dars je danes zainteresirana podjetja, ki jim je bila priznana sposobnost sodelovanja pri gradnji hitre ceste na lokaciji Gaberke na odseku Velenje-Slovenj Gradec, pozval k oddaji ponudb. Kot rok za prejem ponudb je določil 10. julij letos do 10. ure. Če ne bo pritožb pri izboru ponudnika, bi se dela pri Gaberkah lahko začela septembra.

Za prva gradbena dela na severnem delu tretje razvojne osi na lokaciji priključka Gaberke je Dars sposobnost sodelovanja priznal izvajalcem petih od skupno šestih oddanih prijav, izpadel je le Kostmann.

V igri so ostale prijava družb I.CO.P, CVP, Nivo eko in Prohaus, prijava Strabaga, prijava družbe Garnol, ki jo je ta oddala skupaj s podjetjema Markomark Nival in Hering, prijava Pomgrada in Gorenjske gradbene družbe ter prijava družb Kolektor CPG, novomeške CGP in celjskega Voca. Vse omenjene družbe je torej Dars danes pozval k oddaji ponudb.

V zvezi s projektiranjem celotne hitre ceste na odseku Velenje-Slovenj Gradec, ki je še v teku, pa je Mestna občina Velenje v sredo organizirala sestanek za krajane Stare vasi in Pesja, saj se pri njih pojavljajo številni dvomi in vprašanja. Sestanka so se udeležili tudi predstavniki Darsa, projektantov in uprave mestne občine.

Kot so v zvezi s tem danes sporočili z občine, so na podlagi predstavitve trase hitre ceste Civilni iniciativi Stara vas oktobra 2019 projektanti glede na stališča optimizirali rešitve v prostoru in pokriti vkop za okoli 20 metrov še podaljšali proti severovzhodu. Za to območje je bila predstavljena študija hrupa.

Mestna občina Velenje pa je na Dars naslovila pobudo Civilne iniciative Stara vas, da naj se odsek trase hitre ceste na območju zaselka Žabja vas v celoti projektira kot pokriti vkop. V projektnih pogojih je občina izpostavila tudi ohranitev obstoječega gozda.

Velenjski podžupan Peter Dermol je poudaril, da od Darsa pričakujejo, da pobude civilne iniciative glede celotne izvedbe pokritega vkopa na območju zaselka Žabja vas še enkrat preuči in da Dars občino redno obvešča o tem, kako je s projektiranjem hitre ceste skozi naselje Pesje. Prav tako občina od Darsa pričakuje, da ji posredujejo prometno študijo s predvidenimi obremenitvami lokalnih cest.

Glede vkopa daljnovoda v zemljo na območju Stare vasi pa se je občina s krajani dogovorila, da predlog umestitve daljnovoda, podan s strani krajanov, predstavijo Elesu in nato skličejo skupni sestanek z namenom, da uskladijo optimalno rešitev.

Dogodki