Search
Close this search box.

Celotno oskrbo s komunalnimi odpadki na Koroškem prevzema Kocerod

Na 14. redni seji Mestnega sveta Občine Slovenj Gradec, ki je potekala v sredo, so med drugim obravnavali tudi regijsko rešitev odvoza komunalnih odpadkov.

Po poročanju STA so koroška javna komunalna podjetja in Koroški center za ravnanje z odpadki (Kocerod) predlog novega odloka o opravljanju gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v regiji morali pripraviti zato, ker obstoječi odlok iz leta 2011 ni bil več v skladu z zakonodajo oz. s tremi področnimi uredbami. Na to je komunalna podjetja nekajkrat opozorilo okoljsko ministrstvo in tudi inšpekcijske službe.

Rok za sprejetje novega odloka je bil sicer 15. julij 2019, ko je bil v celotni Sloveniji uveden tudi obvezni režim dveh zabojnikov za gospodinjstva. Novi režim ločevanja odpadkov so koroške občine uvedle pravočasno, odloka pa jim do roka ni uspelo sprejeti.

VIDEO: Izjava župana Tilena Kluglerja

Slovenjgraški župan Tilen Klugler je pojasnil, da so se vse občine poenotile, da celotno oskrbo z komunalnimi odpadki prenesejo na Kocerod. Do sedaj so v občini Slovenj Gradec to urejale komunale, katere soustanoviteljice so bile občine. Klugler je še pojasnil, da je bil Kocerod ustanovljen tudi z namenom, da bi za celotno regijo prevzel tudi zbiranje, ne samo ločevanje odpadkov, tako je včeraj slovenjgraška občina kot zadnja potrdila ta pravilnik.

V naslednjem tednu bo sestanek vseh županov, začeli bodo s pripravami na regijsko zbiranje odpadkov in ostalimi aktivnostmi.

Omenjen odlok določa način, predmet in pogoje opravljanja obveznih gospodarskih javnih služb zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov, odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju občin: Črna na Koroškem, Dravograd, Mežica, Mislinja, Muta, Podvelka, Prevalje, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Ribnica na Pohorju, MO Slovenj Gradec in Vuzenica.

Pri tem naj še omenimo, da so po starem odloku prebivalci na Koroškem do lani komunalne odpadke ločevali na mokre in suhe, kar je bila posebnost v Sloveniji, ter na biološke. Od lani pa v dosedanje zabojnike za suhe odpadke odlagajo odpadno embalažo, razen papirja in stekla, ki ga morajo odlagati ali na ekološke otoke ali na zbirne centre. V dosedanje zabojnike za mokre odpadke pa odlagajo ostale mešane komunalne odpadke. Pri zabojnikih za biološke odpadke sprememb ni, poroča STA.

Javno podjetje Kocerod je izvajalec obvezne gospodarske javne službe: zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, obdelave določenih vrst odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja v občinah Koroške regije.

VIR: STA, Kocerod, MOSG

Dogodki