Bruselj sprožil postopek proti Avstriji zaradi otroških dodatkov

Evropska komisija se je 24. januarja odločila za sprožitev postopka proti Avstriji zaradi sporne nove zakonodaje o indeksaciji otroških dodatkov. "V EU ni drugorazrednih otrok," je ob predstavitvi ukrepa poudarila evropska komisarka za zaposlovanje in socialne zadeve Marianne Thyssen.

Gre za prvi opomin Avstriji v okviru postopka ugotavljanja kršitev evropske zakonodaje. Če se Avstrija nanj ne bo ustrezno odzvala, lahko sledi drugi opomin, v bruseljskem žargonu imenovan obrazloženo mnenje. Če niti odziv nanj ni ustrezen, pa lahko komisija sproži postopek pred Sodiščem EU.

V Avstriji so od 1. januarja družinski prejemki in davčne olajšave za otroke, ki prebivajo v drugi članici, odvisni od življenjskih stroškov v tej članici. To pomeni, da bi bili mnogi državljani EU, ki v Avstriji delajo ter tam tako kot lokalni delavci plačujejo prispevke za socialno varnost in davke, deležni manj ugodnosti zgolj zato, ker njihovi otroci živijo v drugi državi članici, pojasnjujejo v Bruslju.

“Pravičnost in enaka obravnava sta temelj našega enotnega trga. V EU ni drugorazrednih delavcev. Mobilni delavci, ki v sistem socialne varnosti prispevajo enako kot lokalni delavci, bi morali biti deležni enakih ugodnosti, tudi če njihovi otroci živijo v tujini. V EU ni drugorazrednih otrok,” je poudarila komisarka.

V Bruslju ob tem pojasnjujejo, da pravila EU o koordinaciji sistemov socialne varnosti članicam ne dovoljujejo, da bi denarne prejemke, priznane osebam, zavarovanim na podlagi njihove zakonodaje, znižale samo zato, ker te osebe ali njihovi družinski člani prebivajo v drugi članici.

Ta pravila prepovedujejo tudi diskriminacijo na podlagi državljanstva. Kakršno koli znižanje družinskih prejemkov zgolj zato, ker otroci živijo v tujini, pomeni kršitev pravil EU o socialni varnosti in načela enake obravnave delavcev, ki so državljani druge države članice, kar zadeva socialne in davčne ugodnosti, poudarjajo v komisiji.

Slovenija avstrijskemu zakonu že vseskozi ostro nasprotuje. Novembra se je pridružila skupini še šestih članic unije, ki so se pri Evropski komisiji pritožile zaradi indeksacije avstrijskih otroških dodatkov in komisarko pozvale, naj preveri, ali je avstrijski ukrep v skladu s pravnim redom EU.

PREBERITE ŠE: Intervju z Romano Tomc

INTERVJU: Evropska poslanka Romana Tomc – glas koroških družin v Bruslju

Več iz istega kraja

Več iz iste kategorije

Več iz istega kraja