Search
Close this search box.

Aljaž Verhovnik: Ravne so po desetih letih zagotovo bolj prijazne invalidom (VIDEO)

Ob današnjem mednarodnem dnevu invalidov se bo po državi zvrstilo več dogodkov. Med drugim je na Ravnah potekala tudi tiskovna konferenca, na kateri je predsednik Sveta za invalide Aljaž Verhovnik izpostavil prizadevanja ravenske občine v programu za izboljšanje življenja invalidov v občini ter predstavila projekt »Občina po meri invalidov« in poročala o izvedenih dejavnostih v letošnjem letu. Na konferenci pa je sodeloval tudi predsednik Društva paraplegikov Koroške Damjan Hovnik.

VIDEO: Izjava Aljaža Verhovnika

Občina Ravne na Koroškem se je namreč oktobra 2011 vključila v projekt “občina po meri invalidov”, 3. decembra 2013 pa je prejela Listino »Občina po meri invalidov«, ki jo podeljuje Zveza delovnih invalidov Slovenije v okviru svojega projekta »Občina po meri invalidov«, s katerim vzpodbuja občine za načrtno odzivanje na posebne potrebe invalidov in za njihovo socialno vključevanje ter za sožitje in večjo kvaliteto življenja vseh občanov. Cilj projekta je, da lokalna skupnost prepozna svojo odgovornost za kakovost skupnega življenja vseh občanov in ukrepa za njihovo vključenost v skupnost in sodelovanje ter odločanje, kar jim na Ravnah po besedah pristojnih tudi uspeva.

V okviru programa deluje tudi Svet za invalide, ki spremlja in koordinira delo pri izvrševanju programa, skrbi za izvedbo ukrepov v okviru izvrševanja proračunske postavke, sprejema letne programe izvedbe ukrepov in o svojih ugotovitvah najmanj enkrat letno poroča županu in občinskemu svetu.

VIDEO: Izjava Damjana Hovnika

V občini so pripravili in zaključili že dva akcijska načrta oziroma programa, in sicer prvi akcijski načrt za obdobje 2012 – 2014 in drugi za obdobje 2015 – 2018. Oba so uspešno realizirali, kar pa jim ni uspelo izvesti v obeh obdobjih, pa so vključili v nov program za izboljšanje življenja invalidov v Občini Ravne na Koroškem za obdobje 2019 – 2022. S tem programom nadaljujejo z uspešno in ustaljeno prakso sistematičnega načrtovanja ukrepov na področju zagotavljanja dostopnosti.

VIDEO: Zahvala občanke Tatjane

Občina invalidom vsakoletno nameni med približno 30. in 50.000 evrov proračunskih sredstev. Za prihodnje leto ohranjajo nivo predvidenih sredstev iz letošnjega leta, in sicer najmanj 32.500 evrov.

Med pomembnejšimi pridobitvami občine prijazne invalidom je po navedbah pristojnih zagotovo preplastitve platoja zgornjega objekta ZD in omogočen popoln dostop za invalide, ureditev klančin in ponižanje robnikov v celotnem naselju Javornik, ureditev klančin in ponižanje robnikov v celotnem naselju Čečovje, so prva občina v Sloveniji, ki so v sklopu projekta Brezplačnih prevozov za starejše in invalide investirali v prilagoditev vozila za namene Prostoferja za invalide z rampo, pohvalijo se lahko tudi z bazenskim dvigalom, javnim straniščem za invalide na tržnici, sanitariji v Kulturnem centru – za dostop invalidom, tudi v ZD in mestni hiši, pripravili so vodnik za invalide, ki so ga pred letom nadgradili v – e- obliko. S posebnimi trakovi so označili stopnice, vsi semaforji so od letos opremljeni s tipko za slepe, objekti v občini imajo slušne zanke –v KC, pripravlja se tudi namestitev slednje v Večnamenski dvorani, postavili pa so tudi zunanja fitnes orodja na treh različnih lokacijah za invalide …

Generalna skupščina Združenih narodov je 3. december razglasila za mednarodni dan invalidov oktobra 1992. Z njim je želela spodbuditi razumevanje problematike invalidnosti ter okrepiti podporo javnosti pri zavzemanju za dostojanstvo, pravice in blaginjo invalidov.

FOTOGALERIJA

Ob današnjem mednarodnem dnevu invalidov se bo po državi zvrstilo več dogodkov. Med drugim je na Ravnah potekala tudi tiskovna konferenca, na kateri je predsednik Sveta za invalide Aljaž Verhovnik izpostavil prizadevanja ravenske občine v programu za izboljšanje življenja invalidov v občini ter predstavila projekt »Občina po meri invalidov« in poročala o izvedenih dejavnostih v letošnjem letu. Na konferenci pa je sodeloval tudi predsednik Društva paraplegikov Koroške Damjan Hovnik.