45 let Območne obrtno podjetniške zbornice Ravne na Koroškem

Koroški obrtniki so se pred 45 leti prostovoljno združili v želji, da bi našli svoj prostor v družbi, si povrnili ugled in da bi se njihov glas slišal glasneje in dlje. Samostojno organizacijo so si obrtniki ob negodovanju oblasti ustanovili zato, ker niso bili zadovoljni s tisto, ki jim jo je vsiljevala država in v kateri so imeli glavno besedo veliki. Hoteli so svojo, s katero bi si povrnili ugled v družbi in ki bi jim pomagala ustvarjati boljše pogoje za delo. Ta motiv jih druži še danes!

Območna obrtno – podjetniška  zbornica Ravne na Koroškem  je stanovska, strokovna in nestrankarska organizacija, ki zastopa interese obrtnikov in skrbi za njihov ugled in razvoj ter deluje na območju Mežiške doline in zajema občine Črna na Koroškem, Mežica, Prevalje in Ravne na Koroškem. Naloga zbornice je, da ščiti in zastopa interese svojih članov ter skrbi za njihovo delovanje z obveščanjem o novostih, zakonodaji, strokovno izobražuje, spodbuja delovanje sekcij in poskrbi tudi za razvedrilo obrtnikov.

”Velik poudarek dajemo na izobraževanju članov, zato vsako leto za člane organiziramo razna brezplačna izobraževanja. Z vključevanjem v različne projekte smo še povečali nabor raznolikih usposabljanj. Povezujemo se z ostalimi območnimi zbornicami, pa tudi z ostalimi deležniki podpornega podjetniškega okolja na Koroškem. Ob podpori matične obrtno-podjetniške zbornice Slovenije članom zagotavljamo strokovno svetovanje na njihovi podjetniški poti,” je v svojem govoru na prireditvi in obeležitvi častitljivega jubileja med drugim omenil predsednik OOZ Občine Ravne na Koroškem Roman Krivograd.

Program je potekal s slavnostno podelitvijo priznanj članom, ki so dosegli jubilej delovanja, podelili so priznanja za 10, 20, 25, 30, 35 in 40 let članstva. V soboto, 3. junija, so v Kulturnem centru Ravne podelili 47 priznanj za dosežene jubileje v letih 2022 in 2023.

Predsednik OOZ Občine Ravne na Koroškem Roman Krivograd se je zahvalil vsem članom, ki jim zaupajo že dolgih 45 let, vsem funkcionarjem, ki so nesebično delovali v organih zbornice ter zunaj nje in s tem širili ugled ustanove in vsem ostalim, ki so s svojim prispevkom in podporo pripomogli k razvoju zbornice, med njimi podjetniškemu centru A.L.P. Peca, s katerim odlično sodelujejo in pa seveda sosednjim območnim obrtno-podjetniškim zbornicam ter krovni organizaciji Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije.

Prisluhnili so besedam podpredsednika OZ Slovenije Zorana Simčiča. Zanimiv program je sooblikoval s povezovanjem in prepletanjem besed in s svojim standup nastopom Gašper Bergant. Na klavirju je program kulturno obogatila Klara Kobolt. K izvedbi prireditve sta pripomogli tudi pokroviteljici Občina Ravne na Koroškem in Občina Prevalje. Pozdravil in izrekel lepe želje vsem obrtnikom je tudi župan Občine Ravne na Koroškem dr. Tomaž Rožen.

In še čisto za konec:  Skupaj zmoremo več – skupaj smo močnejši,” pravijo na obrtni zbornici.

Vir: ravne.si

Dogodki