V Šmartnem so pripravili slovesnost ob 70 – letnici uglasbitve himne slovenskih gasilcev (VIDEO in FOTO)

V letošnjem letu je v praznovanje 150-letnice gasilstva na Slovenskem zajetih več jubilejev. Eden od njih je tudi 70-letnica uglasbitve pesmi »Gasilska«, ki jo je leta 1993 Gasilska zveza Slovenije uradno razglasila za himno slovenskih gasilcev.

V Šmartnem pri Slovenj Gradcu je včeraj 3. novembra 2019, potekala slovesnost ob 70 – letnici uglasbitve himne slovenskih gasilcev, ki jo je na pobudo zborovodje Janeza Koleriča, organiziralo PGD Šmartno pri Slovenj Gradcu in Vaška skupnost Šmartno pri Slovenj Gradcu, ob podpori Gasilske zveze Slovenije in MO Slovenj Gradec.

VIDEO: Tako zveni gasilska himna

[aiovg_video id=107766]

Na prireditvi so bili med drugim prisotni predsednik GZ Slovenije Janko Cerkvenik, poveljnik Franci Petek, namestnica predsednika GZ Slovenije Janja Kramer Stajnko. predsednik GZ Mislinjske doline Jože Kašnik, poveljnik GZ Mislinjske doline Zdravko Sešel, člani UO in člani poveljstva GZ Slovenije, predsednik PGD Šmarno Albert Gradišnik, častni poveljnik GZ Mislinjske doline Branko Smrtnik, nekdanji predsednik GZ Slovenije Tone Koren, častni predsednik GZ Mislinjske doline Jože Logar, župan MO Slovenj Gradec Tilen Klugler, podžupan dr. Peter Pungartnik in podžupanja Martina Šisernik, predsednik VS Šmartno Anton Sedar in častna občanka MO Slovenj Gradec, hčerka Ivana Krpača, Štefka Kučan.

Gasilska himna — pesem pripadnosti, spoštovanja in ljubezni do gasilstva, je melodija in besedilo o velikih vrednotah domoljubja, prijateljstva in svetosti življenja. Vrednote v pesmi »Gasilska« so bile odločilne in tudi lastne avtorju, da je pesem postala prva pesem slovenskih prostovoljnih gasilcev, je pred leti zapisal nekdanji predsednik GZ Slovenije Toni Koren in dodal: »Organistu in zborovodji, velikemu gasilcu, koroškemu rojaku Ivanu Krpaču smo hvaležni za plemenito izpoved v pesmi, ki nas pozdravlja, se zahvaljuje in spodbuja k opravljanju plemenitega poslanstva slovenskih gasilcev. Ob tej priložnosti velja naša zahvala tudi Janezu Koleriču, uspešnemu in tenkočutnemu zborovodji, ki je opozoril na srebrnino »Gasilske« — himne slovenskih gasilcev — ki jo s ponosom prepevajo številni gasilski zbori in igrajo gasilske godbe.«

Liza Krpač, takratna predsednica Zveze kulturnih društev Mislinjske doline pa je leta 2004 zapisala: Šmartno pri Slovenj Gradcu je bilo po končani drugi svetovni vojni majhna vas, ki pa je imela za tiste čase izjemno bogato kulturno življenje. Nosilca kulturnega življenja sta bila Ivan Krpač, občinski tajnik, organist, zborovodja in gasilski častnik, ter Edvard Roessner, ravnatelj Osnovne šole. Obnovila sta delovanje Kulturnega društva ter za prebivalce in okolico organizirala koncerte in igre. Oba sta dala razvoju kulture svojevrsten ustvarjalni pečat – Ivan Krpač na glasbenem, Edvard Roessner pa na dramskem področju.

Leta 1949 je izpod peresa Edvarda Roessnerja nastala igra »Kdo je požigalec«, Ivan Krpač jo je uglasbil, dramska skupina in Krpačevi pevci pa so jo postavili na oder. Ker se v življenju in bivanju naroda vselej ohranja najžlahtnejše, se je iz omenjene igre ohranila pesem »Gasilska«. Domači gasilci so jo uvrščali na vse svoje svečanosti in prireditve. Nazadnje jo je zapel moški pevski zbor iz Šmartnega pod vodstvom zborovodje Ivana Krpača leta 1951 ob 70-letnici Gasilskega društva Šmartno. Po smrti Ivana Krpača pa se pesem v javnosti ni pojavila vse do 100. obletnice PGD Šmartno, ko jo je zapel moški pevski zbor tega društva pod vodstvom zborovodje Janeza Koleriča, ki je partituro pesmi našel v notni zapuščini svojega očeta, Krpačevega pevca.

»Leta 1984 je zborovodja Janez Kolerič v Šmartnem pri Slovenj Gradcu organiziral 1. srečanje pevskih zborov gasilskih društev Slovenije in ob zaključku srečanja so pod njegovim vodstvom združeni moški zbori prvič skupaj zapeli »Gasilsko«. To srečanje je preraslo v tradicionalna vsakoletna srečanja slovenskih gasilskih zborov in tudi »Gasilska« je postala tradicionalna zaključna pesem teh prireditev. Vsi pevski zbori slovenskih gasilcev so jo v letih skupnega prepevanja sprejeli za svojo. Na predlog Janeza Koleriča in Gasilske zveze Slovenj Gradec je Gasilska himna, rojena pred šestdesetimi leti v Šmartnem pri Slovenj Gradcu (1949-2009) Gasilska zveza Slovenije na 12. kongresu leta 1993 v Slovenj Gradcu »Gasilsko« uradno razglasila za himno slovenskih gasilcev.”

»Ponosni smo, da je Ivan Krpač naš domačin, ki je bil 45 let svojega življenja gasilec, od tega 19 let gasilski poveljnik, kot kulturni ustvarjalec dodal v zgodovinski mozaik slovenskega gasilstva svoj žlahtni kamen – pesem, ki je postala himna gasilcev Slovenije. Prav tako smo ponosni, da je Janez Kolerič naš domačin, priznan kulturni delavec in zborovodja v naši občini, Koroški in Savinjsko – Šaleški regiji, obogatil kulturno življenje slovenskih gasilcev z vsakoletnimi, tradicionalnimi srečanji gasilskih pevskih zborov in pesem Ivana Krpača vtkal v gasilsko kulturo današnjega časa,« je za brošuro ob 20. jubilejnem srečanju gasilskih pevskih zborov Slovenije, leta 2004 med drugim zapisala Liza Krpač.

V kulturnem programu so na včerajšnji prireidtvi sodelovali gasilski ženski in moški zbori iz Ormoža, Gorišnice, Planine pri Sevnici in Šmartnega pri Slovenj Gradcu, Glasbena šola Slovenj Gradec, kvartet rogistov Slovenj Gradec, slavnostni govornik pa je bil predsednik GZ Slovenije tov. Janko Cerkvenik.