Search
Close this search box.

Od danes spremembe pravil v cestnem prometu, nova pravila tudi za voznike električnih skirojev

Danes je začela veljati novela zakona o pravilih cestnega prometa, ki med drugim znižuje kazni za prehitro vožnjo in zvišuje kazni za telefoniranje med vožnjo. Uvaja tudi možnost dovoljenja za zavijanje desno pri rdeči luči na semaforju ter opredeljuje pogoje za udeležbo lahkih motornih vozil v prometu, kamor med drugim sodijo električni skiroji.

Med lahka motorna vozila v skladu z novelo poleg električnih skirojev sodijo tudi invalidski vozički in rolke na električni pogon. Vozniki teh vozil bodo morali voziti po kolesarskem pasu, kolesarski stezi ali kolesarski poti. Kjer teh prometnih površin ni ali niso prevozne, pa bodo lahko vozili ob desnem robu smernega vozišča ceste v naselju, kjer je najvišja dovoljena hitrost vožnje omejena do 50 kilometrov na uro.

Voznik in potnik na kolesu in lahkem motornem vozilu, razen voznik invalidskega vozička na motorni pogon, morajo imeti do dopolnjenega 18. leta starosti med vožnjo ustrezno pripeto zaščitno kolesarsko čelado.

Strožje je urejena tudi obravnava voznikov, ki ne upoštevajo pomena posebnih svetlobnih in zvočnih znakov, nameščenih na vozilih s prednostjo za spremstvo in v spremstvu, ter tistih, ki se priključijo vozilu s prednostjo. Novela pa določa tudi primerno bočno razdaljo 1,5 metra pri prehitevanju kolesarjev, voznikov lahkih motornih vozil in voznikov mopedov, katerih konstrukcijska določena hitrost ne presega 25 kilometrov na uro. Razširja še nekatera pooblastila občinskih redarjev in cestninskih nadzornikov.

Novela uvaja tudi pravilo, da bo voznik na križišču lahko zavil desno tudi ob rdeči luči na semaforju, a le, če bo to dovoljeval poseben prometni znak in seveda, če bo smer prosta in bo to lahko storil varno. Znak bo kvadraten, na njem pa bo narisana zelena puščica z belo obrobo, in sicer na črni podlagi.

Na ministrstvu za infrastrukturo ob tem opozarjajo, da znaki ne bodo nameščeni na vseh semaforjih, še posebej ne že z uveljavitvijo zakona. Predvidevajo namreč, da bodo takšne ureditve v začetni fazi prisotne predvsem na občinskih cestah, v enopasovnih križiščih, kjer je gostota prometa razmeroma majhna. Kot pojasnjujejo, gre namreč za povsem novo prometno urejanje, ki v Sloveniji še ni vzpostavljeno. Koliko bo takšnih križišč v Sloveniji, na ministrstvu težko ocenjujejo, saj je določitev te prometne ureditve po njihovih navedbah v pristojnosti posameznega upravljavca ceste (na občinskih cestah so to občine, na državnih cestah pa direkcija za infrastrukturo).

Po besedah državnega sekretarja z ministrstva za infrastrukturo Aleša Miheliča novela temelji na treh glavnih načelih cestnoprometne zakonodaje, in sicer na načelu defenzivnega ravnanja, načelu zaupanja in načelu varstva šibkejših udeležencev cestnega prometa.

DZ je novelo zakona s 46 glasovi za in enim proti potrdil 16. julija.

STA objavlja pregled sprememb kazni

kazen              doslej       novo
----------------------------------------------------------------------
PREHITRO V NASELJU
od 5 do 10 km/h         80 eur        40 eur
od 10 do 20 km/h        250 eur in 3 točke  120 eur in 3 točke
od 20 do 30 km/h        500 eur in 5 točk  250 eur in 5 točk
od 30 do 40 km/h        1000 eur in 9 točk  500 eur in 7 točk
od 40 do 50 km/h        1000 eur in 9 točk  750 eur in 9 točk

PREHITRO ZUNAJ NASELJA
od 10 do 20 km/h         80 eur        60 eur
od 20 do 30 km/h        160 eur       120 eur
od 30 do 40 km/h        250 eur in 3 točke  200 eur in 3 točke
od 40 do 50 km/h        500 eur in 5 točk  400 eur in 5 točk

PREHITRO NA AC ALI HITRI CESTI
od 10 do 20 km/h         80 eur        40 eur
od 20 do 30 km/h         80 eur        60 eur
od 30 do 40 km/h        160 eur       120 eur
od 50 do 60 km/h        500 eur in 5 točk  400 eur in 5 točk

PREHITRO V OBMOČJU UMIRJENEGA PROMETA ALI SKUPNEGA PROSTORA
od 5 do 10 km/h         80 eur        40 eur
od 10 do 20 km/h        300 eur in 3 točke  130 eur in 3 točke
od 20 do 30 km/h        1000 eur in 5 točk  500 eur in 7 točk

PREHITRO V OBMOČJU OMEJENE HITROSTI (dovoljeno do 30 km/h)
od 5 do 10 km/h         80 eur        40 eur
od 10 do 20 km/h        300 eur       130 eur
od 20 do 30 km/h        1000 eur in 5 točk  500 eur in 7 točk

*ostale kazni za prekoračitev hitrosti ostajajo nespremenjene.

TELEFONIRANJE MED VOŽNJO    120 eur       250 eur in 3 točke

NEUPRAVIČENO PARKIRANJE
NA MESTIH ZA INVALIDE      80 eur        120 eur

Dogodki

Danes je začela veljati novela zakona o pravilih cestnega prometa, ki med drugim znižuje kazni za prehitro vožnjo in zvišuje kazni za telefoniranje med vožnjo. Uvaja tudi možnost dovoljenja za zavijanje desno pri rdeči luči na semaforju ter opredeljuje pogoje za udeležbo lahkih motornih vozil v prometu, kamor med drugim sodijo električni skiroji.