Search
Close this search box.

V radeljski knjižnici slavnostno odprli kotiček Berem zlahka (FOTO)

V radeljski knjižnici so danes odprli kotiček Berem zlahka, ki je opremljen v okviru projekta Čebela bere med. Za knjižnico in predvsem uporabnike knjižnice je tako urejen prostor velika pridobitev. Dogodek pa so organizirali v ožjem krogu predstavnikov sodelujočih ustanov in uporabnikov.

V njem zbrano gradivo je namenjeno uporabnikom, ki težje berejo iz različnih razlogov. Kotiček je del čitalnice, ki je udobno urejen s primerno opremo. Pohištvo in pripomočke je Občina Radlje ob Dravi omogočila v okviru projekta Čebela bere med, ki je podprt z evropskimi sredstvi. Po besedah župana mag. Alana Bukovnika je z odprtjem kotička izpolnjena ena od pomembnih zavez občine, zavoda Risa in knjižnice, da se na področju omogočanja branja širši skupnosti združijo moči in branje približa vsakomur.

Največja prednost kotička je urejenost knjižničnega gradiva, ki je zbrano na enem mestu skupaj s pripomočki za branje. Samo na tak način lahko primerno izpostavimo in opozorimo na prilagojena gradiva, ki smo jih razvrstili po policah in označili po skupinah: knjige z večjim tiskom, brajica, disleksija, zvočne knjige, lahko branje in strokovne knjige. Primerno urejen kotiček je pomemben tudi z vidika informiranja in ozaveščanja obiskovalcev in javnosti nasploh, da obstajajo rešitve za različne vrste ovir pri branju ter da so v knjižnici tudi javno dostopne,” so po odprtju sporočili iz knjižnice.

Kot navedeno, je v kotičku tudi gradivo, označeno kot »lahko branje«. Gre za besedila, ki so predstavljena tako, da jih razumemo vsi. Na Zavodu Risa, Centru za splošno, funkcionalno in kulturno opismenjevanje skrbijo tako za izdajanje gradiv v lahkem branju kot za usposabljanje in obveščanje na tem področju. Po besedah direktorice Tatjane Knapp je ključno prepoznavanje potreb po lahkem branju v najširši družbi. S tem dajemo tudi branju kot zelo pomembni človekovi dejavnosti pravi pomen: branje ni privilegij, temveč pravica.

Z odprtjem kotička se je za knjižnico delo šele začelo. Kotiček se bo dopolnjeval z gradivom in pripomočki za branje ter informacijami. Pri urejanju kotička bodo sodelovali z ustanovami in posamezniki, ki imajo znanje, veščine in izkušnje na tem področju, najboljše vodilo pa bodo povratni odzivi uporabnikov.

Na odprtju kotička Berem zlahka so sodelovali tudi uporabniki Varstveno delovnega centra Radlje in kot prvi preizkusili udobje kotička in sodobne pripomočke. Povedali so, da bodo odslej knjižnico še raje obiskovali.

Projekt Čebela bere med je sofinanciran s sredstvi Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje. Gre za sodelovanje petih Lokalnih akcijskih skupin z območja Slovenije, ki so se združile z namenom prenesti pomen čebel med otroke in njihove starše. Knjižnica Radlje sodeluje pri projektu skupaj z občinama Radlje ob Dravi in Vuzenica. Prijavitelj projekta pa je LAS Mislinjske in Dravske doline.

Vir: Knjižnica Radlje

V radeljski knjižnici so danes odprli kotiček Berem zlahka, ki je opremljen v okviru projekta Čebela bere med. Za knjižnico in predvsem uporabnike knjižnice je tako urejen prostor velika pridobitev. Dogodek pa so organizirali v ožjem krogu predstavnikov sodelujočih ustanov in uporabnikov.