Osnovna šola Vuzenica in Črna na Koroškem prejeli naziv “Kulturna šola”

72617426_549585239189740_5035958147945070592_n

Kulturna šola je projekt, primarno namenjen obšolskim dejavnostim iz področja kulture, ki ima jasen cilj – dvigniti kvaliteto in obseg aktivnega in pasivnega kulturnega udejstvovanja učencev in njihovih staršev, starih staršev ter mentorjev v sklopu obšolskih dejavnosti. Med prejemniki naziva Kulturna šola 2019 pa sta letos tudi Osnovna šola Vuzenica in Osnovna šola Črna na Koroškem.

Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti je v dvorani Upravno-kulturnega središča Mokronog slovenskim osnovnim šolam, ki so izpolnile vse pogoje za pridobitev naslova, podelil nazive “Kulturna šola”. Med izbranimi šolami sta letos tudi Osnovna šola Vuzenica in Osnovna šola Črna na Koroškem. Laskavi naziv za obdobje petih let so pridobili, ker so se v obeh šolah v tem obdobju izkazali z razvejanim in kakovostnim delovanjem na področju kulture.

OŠ Vuzenica: zastava že visi v avli šole.

Kulturna šola načrtno povezuje kulturno in šolsko sfero, ki sta v procesu kulturne vzgoje in izobraževanja nepogrešljivi partnerici. Projekt omogoča ustrezen razvoj, predstavitev promocijo in evalvacijo dela v okviru obšolskih dejavnosti.

Kulturna šola:

Namen akcije je porast prizadevanj za ustrezno kulturno vzgojo na osnovnih šolah, omogočanje ustvarjalnosti mladih na raznolikih umetnostnih področjih, podpora kakovostnim dosežkom ter skrb za izobraževanje udeležencev in mentorjev kulturnega udejstvovanja in vzpostavitev šole kot žarišča kulturnih programov v lokalnih okoljih z namenom promocije ustvarjalnosti, vseživljenjskega učenja in povezovanja.

Merila za podelitev naziva:

Merila za podelitev naziva “Kulturna šola” so predvsem obseg in vsebina lastne kulturne dejavnosti obseg in vsebina kulturnih dogodkov, kakovost in odmevnost kulturnih programov, pripravljenih za širšo javnost; dosežki skupin na različnih revijah, srečanjih, festivalih in tekmovanjih na območni, regijski in državni ravni in mednarodni dosežki; obseg in vsebina specifičnih izobraževanj in izpopolnjevanj, ki jih je šola pripravila za mentorje; udeležbe mentorjev na izobraževanjih in izpopolnjevanjih s področja kulture; omogočanje kulturne dejavnosti drugih skupin in društev na šoli. Pri ocenjevanju so sorazmerno upoštevana velikost šole in število učencev.

Namen je dvig kulturne zavesti in spodbujanje šol, da postanejo kulturna žarišča:

Projekt združuje in promovira vse osnovne funkcije kulturne ustvarjalnosti v polju prostočasnih dejavnosti: kulturno ustvarjalnost in poustvarjalnost, kulturno vzgojo in izobraževanje, vključevanje depriviligiranih skupin, dostopnost kulturnih vrednot, kakovostno preživljanje prostega časa, medresorsko povezovanje, kulturno udejstvovanje… Namen povezovanja je dvig kulturne zavesti in spodbujanje šol, da postanejo kulturna žarišča v okolju, kjer delujejo.

VIR: JSKD

Več iz istega kraja

Več iz iste kategorije

Ostani na tekočem

Prijavi se na naše e-novice

Prejmite dnevno sveže ter pomembnejše novice v vaš e-poštni predal.