.
.

FOTOGALERIJA: V slovenjgraški knjižnici slavnostno otvorili nove prostore

OGLAS

Danes so v Knjižnici Ksaverja Meška v Slovenj Gradcu slavnostno otvorili nove prostore. Večer je med drugim polepšal literarno glasbeni nastop Matjaža Pikala. Prisotne pa je med drugim nagovoril tudi župan MO Slovenj Gradec Tilen Klugler.

Odprtje novih prostorov Knjižnice Ksaverja Meška Slovenj Gradec je z literarno-glasbenim nastopom pospremil Matjaža Pikalo, ki je predstavil knjigo pesmi Morje, morje, morje.


Direktorica knjižnice Draga Ropič je nagovorila zbrane in poudarila kako vesela je, da so prav oni dobili priložnost razširiti prostore knjižnice. Zahvalila se je Mestni občini Slovenj Gradec, tudi prejšnjemu županu Andreju Času in aktualnemu županu Tilnu Kluglerju in vsem, ki so kakorkoli pomagali pri projektu.


Zgodovina Knjižnice Ksaverja Meška:

OGLAS

Predhodnica Knjižnice Ksaverja Meška je bila Okrajna ljudska knjižnica, ki je bila ustanovljena 25. novembra 1949, leta 1955 je bil ukinjen okraj Slovenj Gradec in okrajna knjižnica je postala občinska. Leta 1974 se je knjižnica preimenovala v Knjižnico Ksaverja Meška in se leto kasneje vključila v novo ustanovljeni Zavod za kulturo. Kasneje, leta 1980 se je knjižnica preselila v samostojno zgradbo na Glavnem trgu 1. Novi prostori so omogočali ureditev čitalnice in razvejano dodatno dejavnost, zaživelo je delo z mladino, organizirane so bile predstavitve knjig, razstave na različne teme.

Po nekaj letih se je začela knjižnica ponovno srečevati s prostorsko stisko, premajhnim dotokom novega gradiva in neustrezno tehnično opremljenostjo in tako je leta 1991 postala samostojen javni zavod za opravljanje knjižničarske dejavnosti za občino Slovenj Gradec. Osamosvojitev knjižnice je pomenila hitrejši napredek v vseh pogledih. Že v istem letu so zabeležili precejšnji tehnični napredek z nabavo prvega računalnika in fotokopirnega stroja. V naslednjih nekaj letih, do preselitve v nove prostore, so tekle aktivnosti predvsem na področju avtomatizacije obdelave knjižničnega gradiva.

OGLAS

Konec leta 1995 se je knjižnica preselila na novo lokacijo, v trgovsko storitveni center Katica. Primerna oprema in ureditev knjižničnega gradiva nudita možnosti za zadovoljevanje različnih uporabnikovih potreb: tiho študijsko delo, hitro informiranje, samostojno brskanje po knjižničnem gradivu, sodelovanje pri prireditvah. Investicija je bila končana marca 1998 z odprtjem mladinskega oddelka v mansardi.

Ob tem so potekale tudi prostorske prenove v zunanjih enotah: v knjižnici Podgorje, knjižnici Pameče – Troblje in v knjižnici Mislinja. V novih prostorih se je dejavnost zelo razvila, saj letno pripravijo vrsto različnih prireditev, ki jih obišče lepo število obiskovalcev. Knjižnica se je razvila v informacijsko središče, ki lahko ustreže uporabnikom vseh starostnih skupin in njihovim zahtevam.

Zadnje desetletje je bil razvoj knjižničarstva v slovenjgraški knjižnici zagotovo najbogatejši, saj so vse knjižnice v tem obdobju dobile nove prostore in opremo, prav tako je dotok novega gradiva vse večji, knjižnice so se kadrovsko okrepile, delo v vseh enotah je računalniško podprto, vse enote so povezane v enotni slovenski knjižnični sistem COBISS, prav tako pa narašča izposoja gradiva na dom in v čitalnico, možen je dostop do svetovnega informacijskega spleta, popestrili so tudi prireditveno dejavnost v vseh enotah.

VIR: sg.sik.si

OGLAS

OGLAS

Dogodki

Trenutno ni dogodkov.

OGLAS

OGLAS
OGLAS