Search
Close this search box.

Poslovil se je častni občan MO Slovenj Gradec Jože Potočnik

V 86. letu starosti se je danes, 9. aprila 2021, poslovil častni občan MO Slovenj Gradec, dolgoletni pedagoški delavec, profesor zgodovine in kronist ter zapisovalec slovenjgraške preteklosti, Jože Potočnik. Datum in uro žalne seje ter datum pogreba bodo sporočili naknadno.

Profesor Jože Potočnik se je rodil 4. februarja 1935 v Sušaku, v občini Ilirska Bistrica. Po nižji gimnaziji v Ilirski Bistrici je nadaljeval šolanje v Kopru, kjer je maturiral na učiteljišču leta 1956. Njegovo prvo delovno mesto je bilo v Mislinjski dolini, na osnovni šoli Mislinja, so zapisali na spletni strani MO Slovenj Gradec.

FOTO: MO Slovenj Gradec

Poleg pedagoškega dela se je njegova aktivnost potrjevala v tedanji mladinski organizaciji. Po strokovnem izpitu, ki ga je opravil v Mariboru, po treh letih učiteljevanja v prostorih župnišča in v Rozmanovi hiši v Šentilju, je nadaljeval študij na višji pedagoški šoli v Ljubljani, kjer je leta 1962 diplomiral iz zgodovine in geografije. Njegovo drugo in zadnje delovno mesto je bilo v Slovenj Gradcu na tedanji ekonomski srednji šoli, sedaj šolskem centru. Ob delu je študiral in diplomiral še na oddelku zgodovina–geografija na univerzi v Ljubljani. Vsa leta je poučeval v programih ekonomske in zdravstvene šole. Bil je predstojnik ekonomske šole (1975–1988), večkrat predsednik sveta ustanove, različnih odborov in komisij, mentor krožkov, organizator številnih tekmovanj in razstav.

Njegovo uspešno in strokovno delo so cenile in spoštovale mnoge generacije dijakov, njegovo publicistično delo je raznovrstno in ne zajema le Slovenj Gradca, marveč tudi vse kraje v Mislinjski dolini. Po štiridesetih letih pedagoškega in javnega dela se je leta 1998 upokojil, toda zbirati in pisati prispevkov o naši bogati preteklosti ni nehal. Bil je aktiven v Turističnem društvu, Društvu upokojencev, Kulturnem društvu Odsevanja, Koroškem zgodovinskem društvu in je član Domoljubnega društva Franjo Malgaj. V letu 2008 je postal častni član Turističnega društva. Pripravil je tudi več fotografskih razstav o Slovenj Gradcu in Mislinji. V juliju 2008 pa je v založbi Mestne občine Slovenj Gradec izdal tudi knjigo Ulice našega mesta.

Profesor Potočnik je prispeval pomemben delež v času, ko je ekonomska srednja šola s številnimi programi prerasla v sedanji Šolski center Slovenj Gradec. Vzgojno-izobraževalni proces je skušal vedno aktualizirati z dogodki časa. Več kot dvajset let je bil mentor zgodovinskega krožka. Dijaki so zbirali ustno, pisno in fotografsko gradivo o najrazličnejših vsebinah Slovenj Gradca in Mislinjske doline.

Nastale so številne razstave s področja zgodovine, geografije, kulture, planinstva, … Posebno odmevna je bila razstava Denarništvo na Slovenskem med drugo svetovno vojno, predstavili so jo tudi v Koroški banki. V letih od 1981 do 1989 je vodil Gašperjevo bralno značko, imenovano po Karlu Prušniku Gašperju, znanem koroškem partizanu. V tekmovalen duh so bile vpletene tudi ekskurzije po Mežiški dolini in po avstrijski Koroški. Na šoli je vodil tudi strokovni aktiv učiteljev zgodovine in geografije več kot deset let.

Ob vsem zavzetem in poglobljenem šolskem delu je namenjal veliko časa kulturnemu delovanju. V letih od 1982 do 1986 je bil predsednik Občinske kulturne skupnosti Slovenj Gradec. Deloval je v različnih odborih in komisijah, bil član organizacijskih odborov mednarodnih, kulturnih prireditev ob jubilejih Združenih narodov. Jože Potočnik je z občutljivim odnosom do kulturnih dejavnosti in vrednot vplival na kvalitetno rast tega področja v našem mestu.

Že ob šolskem delu je posvečal veliko pozornost zbiranju podatkov in preučevanju krajevne zgodovine. Napisal je več esejev in razprav. Izpod njegovega peresa je izšlo več kot trideset zapisov o znanih Slovenjgradčanih. Svoje prispevke je objavil v šolskih zbornikih, glasilu Mislinjska dolina, Prepihu, Koroškem tedniku, TV-15, Večeru, nekaj v Delu in drugod. Za njegove zapise je značilna metoda dokumentiranja in uvrščanja dogodkov v širše okolje.

V Sloveniji ni prav dosti zanesenjakov, kakršen je bil naš profesor, ki je v drugem zborniku Slovenj Gradec in Mislinjska dolina v imenu vseh avtorjev zapisal: “Ljudje, ki tod živimo, smo ponosni na naravno in kulturno dediščino, na ustvarjeno delo naših dedov. Spoštovanje do naše preteklosti in sedanjosti potrjujemo tudi s tem zbornikom.«

Potočnikova osebna bibliografija iz baze podatkov Cobiss šteje preko 90 enot.

Posebno ljubiteljsko delo mu je pomenilo zbiranje starih fotografij, tudi sam je vzel kamero in beležil spremembe in pomembne dogodke, datume in mejnike. Predano in vzorno je skrbel za ohranjanje dokumentacije in jo vestno hranil ter s tem pomembno prispeval v domoznansko in arhivsko zbirko o Slovenj Gradcu in okolici.  

Zaradi Potočnikovega prispevka se lahko Slovenj Gradec danes zapiše med slovenska mesta z najbolj raziskano in dokumentirano preteklostjo, v mestu samem pa sta tudi zaradi Jožeta Potočnika prisotna močna zavest o pomenu zgodovinskega spomina in ponos na preteklost.

“Vse našteto in še mnogo več, delavnost, ustvarjalnost, predanost in natančnost so vrline, ki so zaznamovale življenje našega dragega profesorja, njegov prispevek Slovenj Gradcu pa smo prepoznali tudi njegovi someščani, ki smo mu 19. septembra 2008 podelili naziv častni občan,” so navedli na občinski strani.

“Pogrešali ga bomo in ohranili v trajnem spominu. Soprogi Danici ter vsem znancem in prijateljem pa ob boleči izgubi izrekamo globoko sožalje,” so še zapisali na spletni strani MO Slovenj Gradec, kjer so se spodaj podpisali župan Tilen Klugler, Mestni svet in Uprava Mestne občine Slovenj Gradec.

Besedilo: MO Slovenj Gradec

Dogodki