Zaradi zaostrenih pogojev odslej po kredit na ‘črni trg’?

S 1. novembrom 2019 so se zaostrili pogoji pridobivanja potrošniških in stanovanjskih kreditov pri bankah. Zaostreni pogoji pa ne veljajo za nebančne kreditodajalce, zaradi česar je moč pričakovati preliv povpraševanja na ta, ne povsem transparenten trg.
denar1
Fotografija je simbolična.

Kot smo že pisali in si lahko preberete TUKAJ, je zaradi zaostritve ukrepov Banke Slovenije 327.000 Slovencev postalo kreditno nesposobnih, na kar se je z dopisom že ostro odzval tudi predsednik Republike Slovenije Borut Pahor.

Pri Tržnem inšpektoratu Republike Slovenije zdaj želijo apelirati na vse potrošnike, ki se bodo odločili za najem kreditov na nebančnem trgu, da so pri najemu takšnih kreditov še bolj previdni in kredite najemajo preudarno. Pri tovrstnih kreditodajalcih so namreč potrošniki izpostavljeni večjim tveganjem in drugačnim pravilom izterjave. Nikakor pa naj se za najem kreditov potrošniki ne odločajo pri ponudnikih, ki nimajo ustreznega dovoljenja za opravljanje dejavnosti potrošniškega kreditiranja. Slednjega ponudniki izkazujejo z na vidnem mestu objavljeno nalepko Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.

NASVETI TRŽNEGA INŠPEKTORATA REPUBLIKE SLOVENIJE:

− Kreditne pogodbe sklepajte le s ponudniki, ki imajo dovoljenje Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo za opravljanje dejavnosti potrošniškega kreditiranja,

− Nikoli ne podpisujte neizpolnjenih obrazcev pogodb ali drugih dokumentov,

− Zavrnite podpis pogodbe, če je v njej naveden višji znesek denarja od dejansko prejetega,

− Zahtevajte, da se vračilo kredita vrši preko TRR računa podjetja (dajalca kredita) in ne ‘na roke’ brez ustreznega potrdila s strani dajalca kredita.

Oglasna sporočila kreditodajalcev je potrebno zelo kritično presojati ter pred sklenitvijo pogodbe temeljito prebrati vso dokumentacijo. Če obstajajo nejasnosti, je potrebno zahtevati dodatna pojasnila. Pred sklenitvijo pogodbe je potrebno vedeti natančno koliko denarja bomo dobili, kolikšen bo mesečni obrok, koliko bomo odšteli za stroške in kakšne so ostale lastnosti kredita (obresti, zamuda, odlog plačila ipd.).

Fotografija je simbolična.

“Potrošniki nas na domnevne nepravilnosti opozorijo prepozno”

Zakon o potrošniških kreditih (ZPotK-2) določa, da morajo ponudniki kreditov na posebej predpisanem obrazcu potrošniku pred sklenitvijo pogodbe posredovati predhodne informacije o kreditu. Za takšne predhodne informacije lahko potrošniki zaprosijo pri več kreditodajalcih hkrati, potem pa v miru in preudarno izberejo tisto ponudbo, ki jim najbolj ustreza.

Vse potrošnike želijo opozoriti še, da nikoli ne podpisujejo neizpolnjenih obrazcev pogodb ali drugih dokumentov. Prav tako je potrebno zavrniti podpis pogodbe, če je v njej naveden višji znesek denarja od dejansko prejetega, ter dodatno zahtevati, da se vračilo kredita vrši preko TRR računa podjetja (dajalca kredita) in ne ‘na roke’ brez ustreznega potrdila s strani dajalca kredita.

Na Tržnem inšpektoratu sicer ugotavljajo, da jih potrošniki na domnevne nepravilnosti opozorijo šele takrat, ko ugotovijo, da ne morejo več plačevati anuitet in po podani prijavi upajo, da jim kredita ne bo več potrebno vrniti. V zvezi s slednjim je potrebno poudariti, da mora kreditojemalec, tudi v primeru ničnosti kreditne pogodbe, t. j. kadar je pogodba v nasprotju z Zakonom o potrošniških kreditih in v škodo potrošnika, v celoti vrniti prejeti znesek kredita. Ugotavljaje ničnosti pogodbe pa ni v pristojnosti inšpektorata, temveč to lahko ugotavljajo zgolj sodišča na zahtevo domnevnega oškodovanca.

V njihovii pristojnosti je nadzor nad nebančnimi dajalci kredita, in sicer z vidika spoštovanja določil Zakona o potrošniških kreditih. Za kršitve so predpisane globe, v točno navedenih primerih pa tudi odvzem dovoljenja za opravljanje storitev potrošniškega kreditiranja. Kot že navedeno, pa Tržni inšpektorat ne more ugotavljati veljavnosti posamezne sklenjene pogodbe in je to zgolj v domeni sodišča.

Besedilo: gov.si

Dogodki

Kaj bomo danes jedli?

Več iz istega kraja

Več iz iste kategorije

Ostani na tekočem

Prijavi se na naše e-novice

Prejmite dnevno sveže ter pomembnejše novice v vaš e-poštni predal.