Po uspešnem izvajanju Sporazuma o zaposlovanju državljanov BIH se začne septembra izvajati Sporazum o zaposlovanju državljanov Srbije

1. septembra 2019 se začne izvajati že sklenjeni Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Srbije o zaposlovanju državljanov Republike Srbije v Sloveniji in Protokol о izvajanju Sporazuma med slovensko in srbsko vlado o zaposlovanju državljanov Republike Srbije v naši državi (BRSZD), ki prinašata bolj organiziran in bolj urejen način posredovanja ter zaposlovanja delavcev po vzoru zaposlovanja delavcev iz BIH.
electrician-1080554_960_720
FOTO: Pixabay

Informacija v zvezi z uveljavitvijo Sporazuma med Republiko Srbijo in Republiko Slovenijo o zaposlovanju državljanov Republike Srbije v Republiki Sloveniji

Od začetka izvajanja Sporazuma o zaposlovanju državljanov Bosne in Hercegovine v Republiki Sloveniji v letu 2013 (Sporazum), je nov sistem, vzpostavljen na podlagi določb Sporazuma, v primerjavi s prejšnjo ureditvijo bistveno spremenil način zaposlovanja državljanov Bosne in Hercegovine (BIH) v Sloveniji ter v veliki meri prispeval k večji pravni varnosti delavcev migrantov, ugotavljajo na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Nov in organiziran način posredovanja in zaposlovanja delovne sile je prekinil dotedanje prakse delodajalcev, ki so državljane BIH in druge delavce iz regije Zahodnega Balkana zaposlovali preko raznih posrednikov, velikokrat na račun zmanjšanja obsega oziroma celo načrtnega kršenja njihovih osnovnih delavskih pravic.

Na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ocenjujejo, da lahko s sklepanjem dvostranskih sporazumov Republika Slovenija proaktivno načrtuje dolgoročno zagotavljanje potreb po ustrezni delovni sili glede na potrebe slovenskega gospodarstva, demografske kazalce v prihodnjem desetletnem obdobju oziroma glede na aktualno stanje na slovenskem trgu dela.

Sporazum med Republiko Slovenijo in Republiko Srbijo se bo začel izvajati 1. septembra 2019.

V skladu s tem in na podlagi pozitivnih izkušenj z izvajanjem Sporazuma z BIH se je Republika Slovenija odločila ponuditi podoben sporazum tudi Republiki Srbiji. Sporazum med Republiko Slovenijo in Republiko Srbijo o zaposlovanju je vsebinsko identičen Sporazumu z BIH, tako da se bodo postopki za pridobitev dovoljenj za zaposlitev izvajali na podoben način ter delodajalcem in delavcem zagotavljale iste pravice oziroma dolžnosti, kot je to določeno pri Sporazumu z BIH, so sporočili z Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Postopek izbire delavca se bo začel na pobudo slovenskega delodajalca, ki bo pri slovenskem Zavodu prijavil prosto delovno mesto, medtem ko se bo obveščanje o njem, izbira in vabilo kandidatov opravili v Srbiji. 

Za izdajo delovnega dovoljenja bo zaprosil slovenski delodajalec, ki bo tudi kril stroške postopke izdaje dovoljenja. Delovno dovoljenje se bo izdalo za tri leta z možnostjo podaljšanja, delovno dovoljenje za prebivanje pa bodo delavci morali pridobiti ločeno. Po poteku enoletne zaposlitve bo imel delavec prost vstop na trg dela, vendar si bo moral novo zaposlitev v Sloveniji poiskati v 30 dneh oziroma do poteka obdobja, v katerem bo upravičen do denarnega nadomestila za brezposelnost, v nasprotnem bo začet postopek za vrnitev delavca v Srbijo.

Z namenom čim bolje informirati zainteresirano javnost bodo na Zavodu RS za zaposlovanje septembra organizirali niz posvetov za delodajalce po vsej Sloveniji, kjer bodo predstavili novosti pri zaposlovanju tujih delavcev v Sloveniji s poudarkom na izvajanju Sporazuma o zaposlovanju državljanov Srbije, prav tako  načrtujejo, da bi jeseni v Sloveniji spet zaživela info točka za tujce, kjer bodo na enem mestu nudili vse pomembne informacije in drugo pomoč glede zaposlovanja in bivanja v Sloveniji,  z istim namenom pa bodo organizirali tudi zaposlitveni sejem v Srbiji, še pojasnjujejo na Zavodu RS za zaposlovanje.

Vir: Zavod RS za zaposlovanje, MDDSZ

Ostani na tekočem

Prijavi se na naše e-novice

Prejmite dnevno sveže ter pomembnejše novice v vaš e-poštni predal.