Search
Close this search box.

Ležarine, inflacija in delniški trgi

Fotografija je simbolična

V mnogih evropskih državah banke za visoka stanja na računih fizičnih oseb zaračunavajo visoke letne ležarine. Enako velja tudi na slovenskem trgu. Z večjim deležem cepljenega prebivalstva pričakujemo poskok pri rasi maloprodaje v prihodnjih mesecih.  To pa pomeni, da zaradi tega (ob ležarinah) v poletnih in jesenskih mesecih pričakujemo še povišanje inflacije, h kateri prispevajo tudi podražitve surovin na svetovnem trgu.

Za nami je prva polovica 2021, katero si bomo v Evropi predvsem zapomnili po tretjem koronskem valu. Na delniškem trgu prva polovica letošnjega leta predstavlja eno najboljših polletij v zadnjih dvajset let. Ameriški delniški indeks S&P500 je v prvem polletju pridelal 18-odstoni donos, nemški DAX  je zabeležil 13-odstotni donos, ameriški indeks preženo tehnoloških podjetij NASDAQ je pridobil 16-odstokov, medtem ko se je domači SBITOP indeks odrezal najboljše, saj se ta v letošnjem prvem šestmesečju lahko pohvali s kar 25-odstonim donosom. Kljub višji rasti domačega indeksa, domače delniške naložbe, kot so Krka, Cinkarna Celje, NLB, Zavarovalna skupina Sava, Triglav Petrol in Telekom ostajajo, glede na uspešno poslovanje in ceno delnic na trgu, zelo zanimive naložbe. V prvem polletju so največ pridobile delnice Telekoma in sicer 43-odstotkov, katerim so sledile delnice NLB in Petrola z 39 in 35-odstotnim donosom.

Torej ob prihajajoči povišani inflaciji, povišanju ležarin in negativni donosnosti na depozite za letošnje leto lahko ostanemo še naprej zelo pozitivni, kar zadeva tečaje delnic. Pri tem pa se moramo zavedati, da so delniške naložbe vedno precej bolj tvegane kot depozit na banki – a vendar v sedanjih tržnih pogojih vse bolj postajajo del učinkovitega varčevalnega načrta vsakega posameznika. Praviloma ob profesionalni pomoči borznoposredniških hiš.

mag. Lojze Kozole

ILIRIKA borzno posredniška hiša d.d., Ljubljana