Združenje občin za višja investicijska sredstva za šolstvo in predšolsko vzgojo

Predsedstvo Združenja občin Slovenije je na četrtkovi seji spregovorilo tudi o potrebah po investicijskih sredstvih za področji šolstva in predšolske vzgoje. Ocenjujejo, da so potrebe bistveno večje, kot predvideva trenutno objavljen javni razpis. Kot so sporočili, pa so na vlado že naslovili tudi predloge za deveti protikoronski zakon.
občina-slovenj-gradec

V združenju napovedujejo, da bodo za potrebe priprave temeljite analize zbrali podatke o potrebah vseh občin na področju investicij v osnovno šolstvo in predšolsko vzgojo. “Na tem področju bo treba srednjeročno zagotavljati bistveno višja sredstva, da bodo pokrite minimalne potrebe, ki se kažejo v izredno slabi osnovnošolski in predšolski infrastrukturi,” so zapisali v današnjem sporočilu za javnost.

Pojasnili so tudi, da je združenje na vlado že naslovilo predloge ukrepov, za katere menijo, da bi jih bilo treba umestiti v deveti protikoronski zakon. Zaradi kadrovskih težav, s katerimi se v času epidemije srečujejo tudi na občinah, predlagajo podaljšanje rokov za pripravo in sprejem zaključnih računov občin za 30 dni.

Po njihovem mnenju bi bilo nujno podaljšati tudi rok za uskladitev programov opremljanja ter odlokov o merilih in odmeri komunalnega prispevka, in sicer s 30. marca na 30. september letos. Podaljšali bi tudi veljavnosti občinskih prostorskih načrtov, sprejetih na podlagi zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor, ki ni več v veljavi. Tu predlagajo podaljšanje roka z 31. decembra letos na 31. december 2023.

V združenju prav tako menijo, da bi bilo prav, da se javnim zavodom s področja vzgoje in izobraževanja povrnejo stroški zaposlenih oseb, ki se sofinancirajo iz tržne dejavnosti, če tržne dejavnosti v času drugega vala epidemije covida-19 ni bilo mogoče izvajati. Po njihovem predlogu bi jim stroške povrnili od 28. novembra lani.

Predlagajo še, da bi oskrbovalkam pomoči na domu tudi za prihodnja dva meseca krili stroške nakupa osebne varovalne opreme. V času epidemije so namreč še bolj izpostavljene okužbi, prav tako pa nimajo na voljo ustreznih prostorov, da bi se preoblekle v zaščitno opremo.

Sicer pa v vladi še predlagajo, da se iz državnega proračuna povrnejo stroški tistim občinam, ki so izvajalcem šolskih prevozov v času od 1. novembra do uveljavitve sedmega protikoronskega zakona krile nadomestilo izpada prihodkov iz naslova šolskih prevozov.

Omenjeni zakon je določil, da so izvajalci šolskih prevozov upravičeni do nadomestila izpada prihodkov iz naslova šolskih prevozov od 1. novembra lani do 24. junija letos, in sicer za vse dni, ko bi v skladu s šolskim koledarjem morali izvajati šolske prevoze, pa jih zaradi ukrepov, povezanih z epidemijo, ne izvajajo. Nekatere občine pa so pred uveljavitvijo tega zakona prisluhnile izvajalcem šolskih prevozov, ki so se nanje obračali s prošnjami za povrnitev izpada prihodkov in jim pomagale pri reševanju stisk.

V združenju občin opozarjajo še na obremenjenost izvajalcev pogrebnih dejavnosti, kjer zaradi vseh ukrepov, povezanih z epidemijo, nastajajo zelo veliki stroški. Zato predlagajo, da se za čas trajanja epidemije za izvajanje pogrebne dejavnosti iz državnega proračuna, povrnejo vsi nastali stroški.

Sicer pa je predsedstvo združenja v četrtek obravnavalo tudi poročilo o delu za lani, ki je bilo po njihovi oceni vsekakor uspešno, saj je prineslo pomembne spremembe, ki bodo vplivale na finančno stabilnost občin in pripomogle k nadaljnjem razvoju. Med drugim so izpostavili dvig povprečnine ter odpravo prehodnega obdobja pri sofinanciranju investicij, kar pomeni zvišanje sofinanciranja investicij na šest odstotkov primerne porabe, ter hkratno odpravo administrativnih ovir za črpanje teh sredstev.

Več iz istega kraja

Več iz iste kategorije