Za samozaposlene v Slovenj Gradcu 1000 evrov. Čas za prijavo na razpis se izteka

JAVNI RAZPIS za izvedbo ukrepa spodbujanja razvoja podjetništva in samozaposlovanja v Mestni občini Slovenj Gradec v letu 2019

Do ponedeljka, 30. 9. 2019, imate še čas, da oddate vlogo za pridobitev subvencije za samozaposlene, v MO Slovenj Gradec.

Predmet javnega razpisa je izvedba ukrepa dotacije za samozaposlitev na podlagi Odloka o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2019 (Ur.l. RS, št. 17/2019) in Pravilnika o spodbujanju razvoja podjetništva in samozaposlovanja v Mestni občini Slovenj Gradec (Ur.l. RS, št. 36/18).

V ta namen imajo na MO Slovenj Gradec v letošnjem občinskem proračunu predvidenih 26 tisoč evrov. Višina sredstev, ki jih prejme posamezni upravičenec, znaša 1.000 €.

Med drugim je pogoj za prijavo na razpis, da mora imeti gospodarski subjekt sedež in dejavnost na območju Mestne občine Slovenj Gradec, hkrati mora dejavnost pomeniti edini in glavni poklic, oseba mora biti samozaposlena za polni delovni čas in imeti stalno prebivališče na območju Mestne občine Slovenj Gradec, samozaposlitev, ki mora biti pričeta v obdobju od 1. 10. 2018 do 31. 8. 2019, pa mora ohraniti najmanj eno leto po podpisu pogodbe o dodelitvi subvencije …

Sredstva bodo dodeljevali po datumu oz. času prejema vloge do porabe sredstev. Prednost bodo imeli vlagatelji, ki ob izpolnjevanju drugih pogojev opravljajo dejavnost (sedež ali poslovna enota), v mestnem jedru Mestne občine Slovenj Gradec. Prednost bodo imeli tudi vlagatelji, ki so starejši od 50 let ali mlajši od 30 let ter so bili v predvidenem obdobju vpisani v Poslovni register Slovenije. Pri teh vlagateljih se čas oddaje vloge ne upošteva, razen v primeru, da bi bilo popolnih več vlog kot je razpoložljivih sredstev.

Rok za prijavo je odprt od dneva objave razpisa do vključno 30. 9. 2019. Ustrezne in popolne vloge bo obravnavala pristojna komisija po vrstnem redu, kot bodo prispele, do porabe sredstev. Odpiranje vlog bo izvedeno najkasneje v 8 dneh po preteku roka za oddajo vlog.    

Celoten razpis najdete TUKAJ.

Vir: http://www.podjetniskicenter-sg.si

Več iz istega kraja

Več iz iste kategorije