Za odškodnine na trasi tretje razvojne osi doslej 61 milijonov evrov

Dars je doslej za odškodnine ob odkupih zemljišč in objektov na trasi tretje razvojne ose sever in jug namenil 61 milijonov evrov. Od tega največ, to je dobrih 27 milijonov evrov, za odkupe na odseku Šentrupert-Velenje, kjer se gradnja hitre ceste še ni začela. S skoraj 21 milijonov evrov sledi odsek Velenje-Slovenj Gradec, kjer gradnja že teče.

Trasa tretje razvojne osi je predvidena kot povezovalna cesta severne in jugovzhodne Slovenije z državnim avtocestnim križem. Razdeljena je na osem odsekov, ki se razvrščajo na prostoru od mejnega prehoda Holmec na meji z Avstrijo do mejnega prehoda Vinica na meji s Hrvaško.

Medtem ko se gradnja na južnem delu tretje razvojne osi še ni začela, pa na severnem delu že poteka od oktobra 2020, ko se je gradnja začela na odseku Velenje-Slovenj Gradec pri Gaberkah. Sklop Gaberke je medtem že zgrajen, trenutno dela potekajo na sklopih Jenina, Škalsko jezero in Konovo.

Osvežena časovnica gradnje hitre ceste proti Koroški bo predvidoma znana v maju, potem ko se je izkazalo, da je prišlo do nekaterih zamikov od zastavljenih načrtov. Po februarskih ocenah Darsa bi se gradnja odseka Šentrupert-Velenje končala do konca leta 2028, odseka Velenje-Slovenj Gradec pa nekoliko prej. Ali se bodo ti roki lahko kaj spremenili, bo, kot omenjeno, predvidoma znano v maju.

Pred začetkom gradnje hitre ceste pa mora investitor poleg vseh ostalih postopkov izvesti tudi odkupe potrebnih zemljišč in objektov na trasi načrtovane ceste.

Kot so za STA pojasnili na Darsu, je na odseku Šentrupert-Velenje skupni strošek odkupov nepremičnin doslej znašal 27,2 milijona evrov, s čimer je pridobljenih 78 odstotkov dokazil o pravici graditi. Od omenjenega zneska je nekaj manj kot 13 milijonov evrov znašal strošek odkupa zemljišč, 14,3 milijona evrov pa strošek odkupa 44 objektov. Treba bo odkupiti še objekte dveh lastnikov, so pojasnili na Darsu.

Na odseku Velenje-Slovenj Gradec je skupni strošek odkupov nepremičnin doslej znašal 20,9 milijona evrov, pri čemer je pridobljenih 97 odstotkov dokazil o pravici graditi. Od omenjenega skupnega zneska je bil strošek odkupa zemljišč 11,4 milijona evrov, 9,5 milijona evrov pa je bil strošek odkupa 17 objektov. Dars mora odkupiti še objekte enega lastnika.

Na južnem delu tretje razvojne osi je Dars na odseku Novo mesto-Maline za prvo in drugo etapo že izvedel vse potrebne odkupe. Skupni strošek odkupov nepremičnin je znašal 11,3 milijona evrov, od tega 8,8 milijona evrov za odkupe zemljišč in 2,5 milijona evrov za odkupe osmih objektov.

Za tretjo in četrto etapo odseka Novo mesto-Maline pa je Dars doslej pridobil 26 odstotkov potrebnih dokazil o pravici graditi, skupni strošek odkupov nepremičnin pa je znašal 1,9 milijona evrov, od tega 1,2 milijona evrov za odkupe zemljišč, dobrih 734.000 evrov pa za odkupe sedmih objektov.

1 Komentarji
staro
novo najbolj glasovano
Inline Feedbacks
View all comments
Franja
Franja
4 mesecev nazaj

Zakaj se en projekt ne začne od meje z Avstrijo proti Slovenj Gradec?!
Pa Avstrijce angažirati!
Oni so mojstri za tunele! Za vse drugo pa tudi!