Search
Close this search box.

Z naložbo ob reki Meži v Mežici do večje poplavne varnosti

Direkcija RS za vode je večinski investitor skoraj 4,4 milijona evrov vrednih del ob reki Meži v Mežici, s katerimi bodo zagotovili poplavno varnost obstoječim stanovanjskim stavbam in industrijskim objektom, med drugim pa se odpira tudi možnost nadaljnjega razvoja obstoječe industrijske cone. Začetek del je predviden prihodnje leto.

Direkcija za vode na območju Mežice načrtuje izvedbo vodnogospodarskih ureditev ob reki Meži, vključno z ureditvami pritokov. Dela bodo potekala v dolžini okoli 900 metrov, pri čemer je na posameznih odsekih reke predvidena delna razširitev pretočnih profilov, izvedba obrežnih zavarovanj, poglobitev struge, podzidava obstoječega mostu pri družbi Cablex-M in širitev mostu na desni brežini zaradi izvedbe začasnega obvoza.

Vrednost pogodbenih del z DDV znaša 4,38 milijona evrov, od tega je delež direkcije za vode, ki zajema financiranje iz evropskega sklada za regionalni razvoj, državnega proračuna in vodnega sklada, skoraj 94-odstoten, ostalo sofinancirata Občina Mežica in Direkcija RS za infrastrukturo. Na območju Mežice je poleg vodnogospodarskih ureditev predvidena tudi ureditev kolesarske povezave.

Občina Mežica je že sofinancirala izdelavo projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja, prav tako je bila aktivno vključena v pridobivanje potrebnih zemljišč za gradnjo, so za STA pojasnili na direkciji za vode.

Za izvedbo del je bilo izbrano podjetje Prohaus iz Dola pri Ljubljani.Pogodbena vrednost naložbe predstavlja največjo investicijo v javno infrastrukturo na območju občine Mežica,” pa so v zvezi z naložbo sporočili iz občine Mežica in napovedali, da se bo naložba začela izvajati v prvi polovici leta 2023.

Direkcija RS za vode je večinski investitor skoraj 4,4 milijona evrov vrednih del ob reki Meži v Mežici, s katerimi bodo zagotovili poplavno varnost obstoječim stanovanjskim stavbam in industrijskim objektom, med drugim pa se odpira tudi možnost nadaljnjega razvoja obstoječe industrijske cone. Začetek del je predviden prihodnje leto.