Search
Close this search box.

Vrtovec: Ukrepi na področju energetike niso bonbončki, temveč bonboniere za ljudi v stiski

Solidarnostni energetski dodatek, ki ga za omilitev posledic zaradi visokih cen energentov v višini 150 evrov predlaga vlada, bo prejelo 710.000 upravičencev, za to pa predvideva okoli 108 milijonov evrov, je povedal minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec. Ne gre za predvolilne bonbončke, temveč za cele bonboniere za ljudi v stiski, je dodal.

Kot je na današnji spletni novinarski konferenci izpostavil Vrtovec, z v soboto na vladi potrjenima predlogoma zakonov o nujnih ukrepih za omilitev posledic zaradi vpliva visokih cen energentov ter o ukrepih za omilitev posledic dviga cen energentov v gospodarstvu in kmetijstvu uresničujejo napoved, da z ukrepi ne bodo zaobšli nikogar.

Med osrednjimi rešitvami je izpostavil 150 evrov visok solidarnostni energetski dodatek, ki ga bo prejelo okoli 465.000 upokojencev, ki so imeli decembra največ 1000 evrov pokojnine; okoli 67.000 tistih, ki so bili decembra upravičeni do denarne socialne pomoči ali varnostnega dodatka, pa tudi decembra upravičeni do nadomestila za invalidnost.

Prav tako bo dodatek pripadal prejemnikom otroškega dodatka od prvega do vključno šestega dohodninskega razreda, takih je bilo v decembru okoli 139.000. Poleg tega pa še prejemnikom dodatka za veliko družino, ki jih je približno 26.000, in rejnikom, ki so imeli decembra sklenjeno vsaj eno rejniško pogodbo.

Solidarnostni energetski dodatek bo izplačan enkrat, le okoli 6000 tistih, ki imajo štiri ali več otrok, bo prejelo še dodatnih 50 evrov.

Izplačila bodo po predlogu zakona izvedena najpozneje do 15. aprila. Zanje je predvidenih okoli 108 milijonov evrov iz Sklada za podnebne spremembe, kar je v skladu z usmeritvami Evropske komisije, je pojasnil infrastrukturni minister.

Spomnil je še na predvideno povprečno 35-odstotno znižanje cen položnic za gospodinjstva za električno energijo. Za tri mesece, od 1. februarja do 30. aprila, namreč predlagajo oprostitev plačila prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije za končne odjemalce odjemne skupine na nizki napetosti brez merjenja moči in gospodinjske odjemalce električne energije.

Prav tako je za tri mesece predvideno znižanje oz. zamrznitev omrežnin za obračunsko moč in prevzeto delovno energijo ter donosnost distribucijskega operaterja.

Povprečen odjemalec zdaj za obnovljive vire energije odšteje 5,7 evra mesečno, za omrežnino pa denimo sam osebno 20 evrov, je povedal.

Vrtovec je kot pomembno izpostavil, da znižanje položnic za električno energijo ne bo bremenilo državnega proračuna, temveč družbo Borzen v višini okoli 20 milijonov evrov in distribucijska podjetja.

“Verjamem, da bo znižanje omrežnine spodbudilo veliko polemik zlasti med distribucijskimi podjetji, a imamo na drugi strani pred očmi ljudi, ki plačujejo drago električno energijo,” je dejal.

Med predlaganimi ukrepi je omenil še pravno podlago za izenačitev pravic vseh gospodinjskih odjemalcev zemeljskega plina. “Izenačuje se pravice v zvezi s ceno in razmerjem med gospodinjskimi odjemalci zemeljskega plina in etažnimi lastniki posamičnih stanovanj v večstanovanjskih stavbah, ki svoja stanovanja ogrevajo iz skupnih kotlovnic na zemeljski plin. Ta ukrep bo naknadno sistematično urejen v novem, dopolnjenem zakonu, zato je v interventnem zakonu predvidena časovna veljavnost od 1. marca 2022 do 1. aprila 2023, tako da je zajeta tudi naslednja kurilna sezona. Hkrati pa je s tem razponom veljavnosti ukrepa upoštevan tudi čas, ki je potreben za postopek sprejemanja dopolnitev sistemskega zakona,” je navedel.

Očitke, da gre pri ukrepih za predvolilne bonbončke, je minister zavrnil, saj da tovrstne rešitve sprejemajo povsod po EU. “Lahko rečem, da ne gre za predvolilne bonbončke, temveč cele bonboniere, ki jih dajemo tistim ljudem, ki so jih potrebni, ki bodo težko shajali čez to zimo, ki plačujejo predrago ogrevanje, ki ne zmorejo plačevati,” je bil odločen.

Glede na napovedi se bodo razmere na energetskem trgu aprila znormalizirale, če bodo še težave s cenami električne energije, pa bo vlada po njegovih besedah dodatno ukrepala.

Ob kratkoročnih ukrepih sicer ne smemo pozabiti tudi na srednje- in dolgoročne ukrepe, je pozval. “S povečanim vlaganjem v obnovljive vire energije in ostale tehnologije, ki so nam na voljo, tudi jedrsko energijo, moramo povečati našo energetsko neodvisnost ter zagotoviti, da bo naš energetski sistem bolj odporen in prožen, da se bo zmožen odzivati na prihodnje nestanovitnosti cen. Višji deleži energije iz obnovljivih virov energije ter uporaba vseh razpoložljivih tehnologij, ki so nam na voljo, so najboljše zavarovanje pred nestanovitnostjo cen v prihodnosti,” je sklenil.

Dogodki