Vlada predlaga sistem odškodnine zaradi stranskih učinkov po cepljenju proti covidu-19

Vlada predlaga povračilo škode tistim, ki jim je zaradi cepljenja proti covidu-19 nastala škoda na zdravju. "Uvedba odškodninske odgovornosti in sistema odškodnin brez krivde je ključna pri ohranjanju zaupanja v varnost in kakovost cepiv in zagotavljanju učinkovitega in celovitega izvajanja nacionalnega programa cepljenja," je dejal Janez Poklukar.

Enako kot pri zdravilih, se tudi pri cepivih v zelo redkih primerih lahko pojavijo resni neželeni učinki, vendar koristi cepljenja močno odtehtajo tveganja zaradi resnih posledic bolezni. Zato vlada predlaga uvedbo povračila škode tistim upravičencem, ki jim je zaradi uporabe ali aplikacije zdravila za zdravljenje covida-19, ki ima začasno dovoljenje za promet, nastala škoda na zdravju. Do odškodnine so upravičeni tudi ožji družinski člani, je na današnji novinarski konferenci poudaril minister za zdravje Poklukar. Ob tem je vse ponovno pozval k odločitvi za cepljenje.

Kot škoda se ne šteje škoda iz strokovne nepravilnosti pri cepljenju ali škoda, ki je posledica neustrezne kakovosti cepiva, je pojasnil. Odškodnine bi veljale za primere, ko zaradi cepljenja ali zdravljenja nastanejo trajne in hude zdravstvene posledice. Resno trajno zmanjšanje življenjskih funkcij in upravičenost odškodnine bo presojala posebna komisija. Glede na predlog bi zakon veljal tudi za nazaj, predlagani časovni okvir za vlaganje zahtevkov pa bi bil večletni. Pri ureditvi ukrepa se vlada sicer naslanja na zakon o nalezljivih boleznih, ki že ureja odškodnine za obvezna cepljenja.

Glede na zakon o nalezljivih boleznih bi odškodnino v višini 60.000 evrov prejeli tisti, ki bi po cepljenju utrpeli resno in trajno zmanjšanje življenjskih funkcij. Odškodnino v višini 10.000 evrov bi prejeli starši otroka oz. zakonski ali zunajzakonski partner osebe, ki je umrla po cepljenju. Mladoletni otroci osebe, ki je umrla po cepljenju, pa bi prejeli 20.000 evrov odškodnine.

V predlogu zakona o dodatnih ukrepih za preprečevanje epidemije covida-19 in omilitev njenih posledic, ki ga je vlada potrdila danes, za lažje prerazporejanje kadra vlada predlaga, da lahko ministrstvo za zdravje vsem delodajalcem v mreži javne zdravstvene službe odredi prednostno razporejanje kadra glede na izkazane potrebe. Ukrep bi podaljšali do 30. junija 2022.

Prav tako predlagajo podaljšanje financiranja telemedicinske obravnave, ukrep koriščenja odsotnosti zaradi bolezni brez potrdila o upravičeni zadržanosti do 28. februarja 2022 z možnostjo podaljšanja še za tri mesece. To potrdilo izda izbrani osebni zdravnik, do tri zaporedne dni v kosu, in sicer največ enkrat v posameznem koledarskem letu. Namen tega ukrepa je razbremeniti družinske zdravnike, je pojasnil Poklukar.

Vlada bi prav tako podaljšala obdobje izrabe dopusta za leto 2020 do 1. aprila 2022 in letnega dopusta 2021 do 30. decembra 2022.

Zaradi jasnosti vlada predlaga natančnejšo ureditev pogoja prebolevnosti, cepljenja, testiranja (PCT) ter nošenja mask in drugih higiensko-varnostnih ukrepov za obvladovanje virusa. Tako predlog zakona po Poklukarjevih besedah omogoča, da lahko vlada v času, “ko obstaja resna in utemeljena nevarnost hitrega širjenja nalezljive bolezni covid-19, ki je ni mogoče učinkovito zajeziti z ostalimi ukrepi iz zakona, ki ureja nalezljive bolezni, to ureja z odlokom.

Kot je dodal, se na podlagi strokovne ocene lahko odredijo ukrepi za pogojevanje zbiranja, opravljanja dela, uresničevanja verske svobode, promet blaga ali izvajanje storitev. Ti pogoji so upoštevanje higienskih ukrepov, posredovanje osebnih podatkov in predložitev ustreznih dokazil o imunosti ali neokuženosti, je naštel.