Search
Close this search box.

Vlada potrdila investicije v domove na Ravnah na Koroškem, v Trebnjem, Novi Gorici in Radovljici

Vlada je v načrt razvojnih programom 2022-2025 uvrstila več investicij v domove. Nadzidava in preureditev doma v Trebnjem, preureditev trakta in ureditev dnevnega centra v Novi Gorici ter prenova trakta in zamenjava dvigal v radovljiškem domu so skupaj ocenjene na skoraj 10 milijonov evrov. V načrtu pa je še gradnja centra KO-RA Ravne na Koroškem.

Vlada je na današnji dopisni seji v veljavni načrt razvojnih programov uvrstila gradnjo Centra starejših KO-RA Ravne na Koroškem. Ocenjena vrednost investicije znaša skoraj šest milijonov evrov skupaj z DDV, izvajali pa jo bodo letos in prihodnje leto, so sporočili z urada vlade za komuniciranje.

Namen investicije je zagotoviti ustrezne prostore za izvajanje institucionalne oskrbe za starejše od 65 let, s čimer bo zagotovljen bivalni standard, skladen s pravilniki in normativi, zagotovljeni pa bodo tudi ustrezni prostorski pogoji, pogoji zasebnosti in udobnosti za stanovalce in uporabnike ter boljši in varnejši delovni pogoji za zaposlene.

Dogradili bodo prostore s tlorisno površino 2419,90 kvadratnega metra za 25 postelj. Vsaka soba bo imela svojo kopalnico, prirejeno za gibalno ovirane. Po dve sobi bosta imeli pred vhodom razširjen prostor, ki bo namenjen druženju.

V pritličju je predvidena kuhinja z ločenimi čistimi in umazanimi potmi, shrambami, garderobami in direktnim dostopom do dostave ter ločenima dvigaloma iz kuhinje do vseh nadstropij. V kletnih prostorih so predvideni servisni in garderobni prostori.

Z investicijo bodo vzpostavili čiste in nečiste poti ter po potrebi sive in rdeče cone za preprečevanje širjenja nalezljivih bolezni, izboljšali pa bodo tudi delovne pogoje za zaposlene.

Nadzidava in preureditev Doma starejših Trebnje, ki se bo izvajala v tem in prihodnjem letu, je skupaj z DDV ocenjena na 5,3 milijona evrov. Investicija bo zagotovila kakovostnejše, varnejše in prijaznejše bivalno okolje za stanovalce ter delovno okolje za zaposlene. Omogočeno bo ločevanje čistih in nečistih poti ter vzpostavitev sivih in rdečih con.

Poleg tega bodo zagotovljene ustrezne prostorske razmere za izvajanje učinkovitih, varnih in potrebam uporabnikov prilagojenih storitev, poroča ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Tudi preureditev trakta B in ureditev dnevnega centra Doma upokojencev Nova Gorica je namenjena izboljšanju bivalnih standardov stanovalcev, njihovemu varnejšemu bivalnemu okolju, hkrati pa tudi varnejšemu delovnemu okolju za zaposlene. Prav tako bo omogočena ločenost čistih in nečistih poti. Starejšim pa bo zagotovljeno druženje in kvalitetno preživljanje prostega časa.

Investicija v novogoriški dom je skupaj z DDV ocenjena na 2,5 milijona evrov. Priprava investicijske dokumentacije se je začela že lani, izvedba investicije pa bo potekala letošnjem letu.

Prav tako se bodo letos izvajala dela v Domu dr. Janka Benedika Radovljica, kjer bodo prenovili trakt B in zamenjali dvigala. Z izvedbo 1,8 milijona evrov vredne investicije bodo zagotovljeni varni bivalni in delovni pogoji, dodatni prostori za izvajanje dejavnosti in večja izkoriščenost ter lažja dostopnost do prostorov.

Omogočeno bo primerno dnevno varstvo starostnikov in skrb za aktivno, varno ter kakovostno preživljanje njihovega prostega časa. Hkrati bodo v radovljiškem domu lahko zagotovili ostale oblike varstva starejših, kot so dnevni center, kratkotrajno bivanje in pomoč na domu, so še pojasnili na ministrstvu.

Dogodki