Search
Close this search box.

Vlada podaljšala obdobje izplačevanja dodatka za neposredno delo s covidnimi pacienti

Vlada je danes podaljšala obdobje izplačevanja dodatka za neposredno delo s pacienti oz. uporabniki s covidom-19. Veljavnost tega ukrepa, ki bi se sicer iztekla z 31. decembrom, podaljšuje do 30. junija prihodnje leto. Za enako obdobje je vlada podaljšala tudi veljavnost določenih ukrepov iz zakona o nujnih ukrepih na področju zdravstva.

Kot so pojasnili v sporočilu po seji vlade, je v času, ko ni razglašena epidemija covida-19, dodatek za delo s covidnimi bolniki iz 33. člena zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije covida-19 finančna spodbuda zdravstvenim delavcem, ki opravljajo neposredno delo s temi pacienti.

Dodatek v višini 30 odstotkov urne postavke osnovne plače zaposlenega prejmejo za delo na zakonsko opredeljenih posameznih deloviščih in v organizacijskih enotah, kjer se obravnavajo pacienti oz. uporabniki, za katere obstaja sum na okužbo z novim koronavirusom (siva cona), in kjer se obravnavajo pacienti oz. uporabniki, pri katerih je okužba potrjena (rdeča cona).

Vlada je do 30. junija prihodnje leto podaljšala tudi veljavnost določenih ukrepov iz zakona o nujnih ukrepih na področju zdravstva, ki ga je sprejela 7. julija. Še prvo polovico prihodnjega leta bo tako veljalo, da se osebam, ki so prebolele okužbo z novim koronavirusom in se po končani medicinski rehabilitaciji pri izvajalcih bolnišnične dejavnosti ali izvajalcih zdravstvene dejavnosti na terciarni ravni zaradi nepopolne samooskrbe ne morejo vrniti v domače okolje, omogoči podaljšana obravnava, ki je namenjena zagotavljanju storitev zdravstvene nege, fizioterapije in delovne terapije.

Zagotavljalo se bo izvajanje mikrobioloških preiskav sekvenciranja genoma sars-cov-2 in spremljanje virusa v odpadnih vodah ter natančne karakterizacije variantnih virusov. Sredstva za sekvenciranje in spremljanje virusa v odpadnih vodah pa se bodo zagotovila iz državnega proračuna oz. sredstev, pridobljenih iz proračuna EU.

Prav tako še do 30. junija 2022 ostaja v veljavi člen, ki določa, da se z metodo verižne reakcije s polimerazo, ki jo izvajajo javni zavodi, ki imajo medicinski laboratorij z dovoljenjem za področje klinične mikrobiologije, zagotovi izvajanje mikrobioloških preiskav glede novega koronavirusa.

Veljavnost omenjenih ukrepov bi se sicer iztekla konec leta.

Dogodki