Vlada o zadržanju izvrševanja prvega protizakonskega zakona

Vlada je na včerajšnji dopisni seji sklenila, da glede zadrževanja izvrševanja prvega protikoronskega zakona v delu, ki govori o javni objavi izjave upravičencev do temeljnega dohodka, predlaga, da ustavno sodišče predlog zavrne, so sporočili. Mnenja so, da predlagatelj ni navedel težko popravljivih škodljivih posledic.

Pobudnik predlaga zadržanje izvrševanja dela 37. člena zakona, ki se nanaša na javno objavo izjave upravičenca, da zaradi epidemije novega koronavirusa ne more opravljati dejavnosti ali jo opravlja v bistveno zmanjšanem obsegu. 

Vlada je mnenja, da predlog za začasno zadržanje izvrševanja te določbe ni utemeljen, saj pobudnik ni navedel zatrjevanih težko popravljivih škodljivih posledic, ki naj bi nastale z izvrševanjem tega predpisa.

Strinjajo se, da objava podatkov pomeni poseg v pravico do varstva osebnih podatkov, vendar pravi, da ta sam po sebi še ne pomeni nastanka težko popravljivih škodljivih posledic.

Opozorili so še na roke, v katerih Finančna uprava RS odloči in izplača upravičencu mesečni temeljni dohodek. Ti roki so relativno kratki, pri čemer je število upravičencev do izredne pomoči v obliki mesečnega temeljnega dohodka zelo veliko, so pojasnili in dodali, da je Finančna uprava RS samo do 18. aprila 2020 prejela 32.015 vlog.

“Če ustavno sodišče začasno zadrži izvrševanje te določbe in s tem objavo seznama prejemnikov javnih sredstev, bo Finančna uprava RS morala odločati o posamičnih zahtevah prosilcev za dostop do informacij javnega značaja, kar pa bi povzročilo nesorazmerno administrativno breme organa in ogrozilo pravočasno odločanje o izplačilih upravičencem do mesečnega temeljnega dohodka.” so še dodali na vladi.

VIR: gov.si, Ministrstvo za finance