Vlada bo finančno podprla projekt Robotizirana proizvodna hala Innoduler

Vlada je na nedeljski dopisni seji v veljavni načrt razvojnih programov 2021-2024 uvrstila osem novih projektov, so sporočili po seji. Skupna vrednost odobrenega sofinanciranja znaša več kot 21 milijonov evrov, ki bodo izplačani iz državnega proračuna v obdobju 2021-2024, je navedeno na strani vlade. Med prejemniki sredstev pa je tudi koroško podjetje.

Vlada je v veljavni načrt razvojnih programov 2021-2024 uvrstila projekt Robotizirana proizvodna hala Innoduler in mu s tem odobrila sofinanciranje upravičenih stroškov v višini 1,8 milijona evrov, in sicer v skladu z zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, saj je ocenila, da projekt bistveno prispeva k regionalnemu razvoju.

Investicija predvideva postavitev robotizirane proizvodne hale z mostovnimi dvigali in s pripadajočimi pisarnami. V proizvodnem delu bo investicija obsegala robotizirane linije za proizvodnjo kontejnerjev približno 2000 enot letno, laserski razrez, sestavo elementov, varjenje, razmaščevanje, peskanje, barvanje in manipulacijo. V okviru investicije bo urejen zunanji skladiščni prostor za približno 100 kontejnerjev, postavitev nakladalne rampe za odpremo po tirih, parkirišče za 25 vozil in ureditev dovozov.

Investicija povečuje in razširja proizvodne kapacitete prejemnika spodbude, kar bo pozitivno vplivalo na povečanje dodane vrednosti, zagotovilo nadaljnjo rast podjetja ter zmanjšalo okoljski odtis. 

Preberite tudi: Koroško podjetje Innoduler oživilo železniški tir med Otiškim Vrhom in Dravogradom. Obetajo se tudi nove zaposlitve

Ocenjena vrednost upravičenih stroškov projekta znaša 8.640.000 evrov. Vrednost tako upravičenih kot neupravičenih stroškov projekta skupaj pa znaša 11.440.800 evrov (gre za vrednost z DDV). Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo prejemniku spodbude odobri subvencijo v višini 20,83 odstotkov vrednosti upravičenih stroškov investicije, in sicer tako da se vse izplača v letu 2021. Medsebojne pravice in obveznosti bosta pogodbeni stranki določili s pogodbo o sofinanciranju, so še sporočili po seji vlade.

Vir: Vlada RS

Dogodki

Več iz istega kraja

Več iz iste kategorije