Search
Close this search box.

VIDEO: Gradbena dela na tretji razvojni osi Jenina v Podgorju se zaključujejo

Mestna občina Slovenj Gradec sporoča, da bodo gradbena dela na tretji razvojni osi F - Jenina končana v roku.

Gradbena dela na sklopu tretje razvojne osi F – Jenina v Podgorju pri Slovenj Gradcu bodo končana v roku, to je do konca junija. Ta pomemben mejnik bo omogočil nadaljnji napredek na tem ključnem prometnem infrastrukturnem projektu.

Pred gradbinci so dela na sklopu E – Velunja z dvajsetimi objekti, ki velja za gradbeno in finančno najbolj zahtevnega. Sestavni del tega sklopa bosta tudi dva dvocevna dvopasovna predora, in sicer Vodriž in Pusta Gora. Prvi bo dolg 800 metrov, drugi pa 1,2 kilometra.

Več kot osemdeset odstotkov izkopanega materiala bodo po viaduktu Jenina vozili na sklop G – Podgorje, neuporaben ostanek pa odlagali na nasip med obema jezeroma v Velenju. To strategijo ravnanja z materialom so izbrali zaradi trajnostnega razvoja in minimalnega vpliva na okolje.

Gradnja razvojne osi F – Jenina bo pomembno prispevala k izboljšanju prometne povezljivosti v regiji ter omogočila boljšo dostopnost in razvoj lokalnega gospodarstva.

S temi pomembnimi koraki se odpira nova poglavja v razvoju infrastrukture na območju Slovenj Gradca ter okoliških krajev, kar bo nedvomno koristilo prebivalcem in gospodarstvu regije.

Vir: MO Slovenj Gradec

Dogodki

Mestna občina Slovenj Gradec sporoča, da bodo gradbena dela na tretji razvojni osi F - Jenina končana v roku.