Prihodnost fizioterapije na Prevaljah nejasna

Po poročanju STA je prihodnost fizioterapije na Prevaljah še vedno nejasna. Naj omenimo, da se je dolgoletni spor glede vlaganj v ambulanto za fizioterapijo v domu starejših na Prevaljah, med Občino Prevalje in Zdravstvenim domom Ravne na Koroškem, začel leta 2001. Na sodišču pa zaključil lani v korist ZD Ravne in Občini Prevalje naložilo plačilo okoli 210.000 evrov, kolikor je skupni znesek glavnice, obresti in sodnih stroškov. Občina je del dosojenega zneska že plačala, zdaj pa napoveduje možnost prodaje prostorov fizioterapije.

ZD Ravne na Koroškem je namreč leta 2001 glede na dogovor in kasnejši dodatek k dogovoru nakazal prevaljski občini takratnih 39 milijonov tolarjev. S tem denarjem so v domu starejših končali prostore fizioterapije, s katerimi danes upravlja ZD Ravne, koristijo jih občani več občin, lastnica prostorov pa je prevaljska občina, piše STA.

Strani sta si vse od spora naprej dogovor in dodatek k dogovoru razlagali vsaka po svoje. V ZD Ravne so ves čas poudarjali, da je celotni dogovor predvidel vračilo tega denarja z obrestmi vred, medtem ko so na prevaljski občini navajali, da ni šlo za posojilo, zaradi česar je potekalo več postopkov pred sodišči.

Doslej je Občina Prevalje znesek plačevala po obrokih, po 20.000 evrov. Skupno je doslej plačala 80.000 evrov glavnice in sodne stroške. Ko ne bo več plačevala, bomo dali predlog za izvršbo,” je za STA dejal direktor ZD Ravne Stanislav Pušnik, ki od prevaljske občine pričakuje, da bo poravnala ves dosojen znesek, to je 210.000 evrov. Od tega glavnica znaša 98.000 evrov.

“Glavnica bo pokrita, za ostalo še nimamo nobenega odgovora,” pa je za STA dejal župan Občine Prevalje Matic Tasič in dodal, da se v zvezi s problematiko fizioterapije zdaj pogovarjajo tudi z župani ostalih občin Mežiške doline, saj storitve v prevaljski fizioterapiji koristijo tudi občani drugih občin.

Mi imamo v načrtu prodajo prostorov fizioterapije, saj drugega vira za poplačilo nimamo. Problem, ki nastane, je, kje in kako potem zagotoviti prostore za fizioterapijo,” je dejal Tasič in pojasnil, da je bil predlog občine, da zdravstvenemu domu plačajo glavnico in če jim ta odpiše obresti, občina pusti fizioterapijo v zdajšnjih prostorih.

A v zdravstvenem domu, kot omenjeno, direktor pričakuje, da bo občina plačala ves dosojen znesek, še navaja STA.

Vir: STA

Dogodki

Več iz istega kraja

Več iz iste kategorije