VIDEO: Erjavčeva predlaga “Ravne brez plastike”

Na podano pobudo Mojce Erjavec so se odzvali tudi na Občini Ravne na Koroškem, kjer so omejitvi uporabe plastike zelo naklonjeni, kar je potrdil tudi župan dr. Tomaž Rožen.

Na decembrski seji občinskega sveta na Ravnah je svetnica Mojca Erjavec predlagala, naj se v občinski upravi in na splošno v delovanju Občine uporablja manj plastike. Navdih je dobila v občinah sosednje avstrijske Koroške ter drugih državah EU.

Erjavčeva je povedala: »Predlagam, da se zgledujemo po kolegih v zamejskih občinah, kjer je ena od občin, Občina Globasnica, v okviru občinskega sveta uvedla pobudo »občina brez plastike«. Občinski svet se je strinjal s pobudo ene od svetnic, da omejijo uporabo plastike, začenši s simboličnimi pobudami, kot so omejitev uporabe plastike v občinski upravi in prepoved uporabe plastičnih dekoracij na občinskih proslavah. Mogoče bi bilo lepo s tem začeti tudi pri nas, saj našo čudovito okolico pogosto preveč zanemarjamo.«

Mojca Erjavec, profesorica angleškega in nemškega jezika ter magistra evropskih študij se je po petnajstih letih izkušenj v institucijah EU lani vrnila v Slovenijo. Zdaj je na Ravnah občinska svetnica, ki se zlasti zavzema za ukrepe na področju sociale, izobraževanja, zaposlovanja in okolja.

Foto: Osebni arhiv Mojca Erjavec

Kot je povedala Erjavčeva, imamo v Evropski uniji ene od najbolj strogih okoljskih standardov. EU in vlade držav so določile jasne cilje evropske okoljske politike do leta 2020 in oblikovale vizijo do leta 2050.

»EU je sprejela strategijo zmanjševanja uporabe plastike ter zaščitila pitno vodo s posebno direktivo. Kakovost vode v EU je že zdaj odlična, saj je leta 2016 več kot 98,5 % testiranih vzorcev pitne vode, med letoma 2011 in 2013, izpolnjevalo standarde EU. Večina ljudi v EU ima dober dostop do kakovostne pitne vode,« pove Erjavčeva, ki poudarja, da je treba vse generacije dejavno spodbujati k varovanju okolja. »Slovenija je ena najbolj gozdnatih in zelenih dežel EU in skupaj si prizadevajmo, da jo tako ohranimo,« še doda.

Na podano pobudo so se odzvali tudi na Občini Ravne na Koroškem, kjer so omejitvi uporabe plastike zelo naklonjeni. »Pobudi bomo sledili, seveda najprej z lastnim vzgledom. O prepovedi takšne vrste embalaže, ne samo na proslavah, temveč predvsem na prireditvah, smo se že pogovarjali. Pobudo bomo posredovali ZKŠTM in tudi ostalim gostincem v občini. V kolikor bi želeli strožje ukrepe, ki bi pomenili tudi denarne kazni v primeru kršitev, bi bilo treba to urediti s sklepom občinskega sveta in (oziroma) z ustreznimi pravnimi podlagami,« so zapisali v odgovoru Erjavčevi.

Video: Izjava župana dr. Tomaža Rožena

[aiovg_video id=68630]

Erjavčeva pa hkrati opozarja na pomen uspešnega črpanja EU sredstev za okolje in omenja, da je Evropska komisija nedavno napovedala naložbe v višini 116,1 milijona evrov za 12 velikih okoljskih in podnebnih projektov, ki bodo financirani v okviru programa LIFE za okolje in podnebne ukrepe.

Erjavčeva je kandidatka za poslanko v Evropskem parlamentu, kjer bi se, kot pravi, v primeru izvolitve kakor doslej, dejavno zavzemala za slovenske interese in aktivno spodbujala koriščenje evropskih sredstev.

Po mnenju Erjavčeve naj imajo od sredstev EU koristi predvsem državljani, k čemur poziva tudi na sejah OS. Meni, da bi lahko s povezovalnim delovanjem v regiji in koriščenjem potenciala EU spodbudili razvoj trajnostnega turizma in ustvarili delovna mesta z visoko dodano vrednostjo, čemur so pritrdili tudi nekateri drugi občinski svetniki na Ravnah in v nekaterih sosednjih občinah.

Preberite tudi Mladi na Koroškem zahtevali odločno podnebno ukrepanje.

Dogodki