Velenjska občina bo mladim financirala stroške kreditov za prvo reševanje stanovanjskega vprašanja

Velenjski svetniki so danes potrdili predlog pravilnika o subvencioniranju stroškov kreditov za nakup ali gradnjo stanovanjske nepremičnine za mlade v občini. Občina ima v proračunu za ta namen predvidenih 15.000 evrov. Ob nekaj vzdržanih glasovih so danes svetniki dali tudi zeleno luč za ustanovitev javnega zavoda Poklicna gasilska enota Velenje.
10520516_519226231538219_2089075279924045292_o
FB stran občine Velenje

Kot je povedala vodja urada za premoženje in investicije na Mestni občini Velenje Alenka Rednjak, občina na podlagi pogovorov z mladimi oz. foruma išče različne možnosti uresničevanja njihovih želja. Tako je občina za področje reševanja stanovanjskega vprašanja mladih pristopila k pripravi pravilnika za subvencioniranje stroškov kreditov pri prvem reševanju stanovanjske problematike.

S pravilnikom želi občina postati še bolj prijazna mladim, želi prispevati k temu, da mladi občani ostanejo v občini oz. želi privabiti še druge mlade, da si v velenjski občini ustvarijo dom, je razloge pojasnila Alenka Rednjak.

Subvencija bo enkratna denarna pomoč kot spodbuda za reševanje prvega stanovanjskega vprašanja z gradnjo ali nakupom stanovanjske hiše ali nakupom stanovanja na območju velenjske občine. Upravičenci do subvencije, ki lahko znaša do 3000 evrov, so mladi, stari do 35 let. Več podrobnosti določa danes potrjen pravilnik, subvencije pa bo občina razdelila na podlagi javnega razpisa.

V letošnjem proračunu občine je za subvencije stroškov kreditov za mlade predvidenih 15.000 evrov, so pa na občini napovedali, da bodo glede na zanimanje proračunska sredstva v prihodnosti prilagajali.

Svetnik Klemen Arlič (SD) je predlog občine pozdravil in izrazil upanje, da bodo tudi na prihodnjih forumih z mladimi slišali ideje, kako jim pomagati. Tudi svetnik Sebastjan Apat (SDS) je pozdravil predlog o subvencioniranju stroškov kreditov, se je pa, kot je dejal, ob tem treba soočiti tudi z vprašanjem kreditne sposobnosti mladih.

Velenjski mestni svetniki so danes s 25 glasovi za od 30 prisotnih svetnikov potrdili odlok o ustanovitvi javnega zavoda Poklicna gasilska enota. Občina želi namreč opravljanje obvezne lokalne javne službe gasilstva organizirati kot javni zavod zaradi med drugim vse bolj zahtevnih intervencij, med razlogi v prid ustanovitvi javnega zavoda pa navaja tudi prihodnjo hitro cesto, ki se gradi, in s tem povezanih varnostnih zahtev. Sredstva za potrebe zavoda je že predvidela v letošnjem in proračunu za 2023.

Svetniki so se na današnji seji seznanili tudi z več poročili o preteklem delovanju zavodov in organizacij na območju občine, med drugim z letnimi poročili Lekarne Velenje in Zdravstvenega doma Velenje za lani, ko sta oba zavoda poslovala s presežkom.

Več iz istega kraja

Več iz iste kategorije