V UKC Maribor nevarnost, da bodo lahko poleg bolnikov s covidom-19 obravnavali le še urgentne bolnike

V UKC Maribor se zaradi strmega naraščanja števila bolnikov s covidom-19 soočajo z izjemno kadrovsko stisko. "V tem trenutku komaj zagotavljamo obravnavo bolnikov, že v nekaj dneh pa bomo ob nadaljnjem povečevanju števila hospitaliziranih covidnih bolnikov sposobni ohraniti le delovanje urgentne službe," opozarjajo.

Zdravstvene domove, koncesionarje, zdravilišča in druge bolnišnice rotijo za pomoč s kadri, kritično je predvsem pomanjkanje medicinskih sester in specialistov s področja intenzivne medicine, infektologije, anesteziologije in interne medicine.

Število bolnikov, ki potrebujejo hospitalizacijo, se nenehno viša. To zahteva prerazporejanje velikega števila zdravstvenih delavcev. V tem trenutku lahko komajda zagotavljamo obravnavo pacientov, ki so v našo ustanovo napoteni s stopnjo nujnosti nujno ali zelo hitro ter zdravljenje onkoloških bolnikov. Že v nekaj dneh bomo ob nadaljnjem povečevanju potreb po hospitalizaciji bolnikov s covidom-19 sposobni ohraniti le delovanje urgentne službe. Zdravljenje vseh ostalih bolnikov žal ne bo več mogoče,” je v današnjem pozivu na pomoč zapisal strokovni direktor Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Maribor Matjaž Vogrin.

Edina rešitev je po njegovih ocenah prerazporeditev zdravstvenega osebja s primarne in sekundarne ravni, “kjer začasno zmanjšano izvajanje ali ukinitev nekaterih zdravstvenih storitev ne bi imelo tako usodnih posledic za zdravje bolnikov v primerjavi s tistim, ki ga predstavlja zmanjševanje onkoloških in drugih terciarnih programov v UKC Maribor”. “Od srca hvala vsem, ki ste pripravljeni pomagati,” je zaključil sporočilo.

V UKC Maribor imajo trenutno hospitaliziranih 159 bolnikov s covidom-19, od tega jih je 32 na intenzivnem zdravljenju. Samo v sredo so sprejeli 19 novih bolnikov.

Zaradi okužbe z novim koronavirusom ali morebitnega stika z okuženo osebo manjka več kot 130 zaposlenih, od tega 27 zdravnikov in 56 delavcev zdravstvene nege. V sredo so do nadaljnjega zaprli ambulanto za zdravljenje bolečin.

V mariborskem zdravstvenem domu poudarjajo, da imajo tudi sami velik izpad zdravstvenega osebja.V Zdravstvenem domu dr. Adolfa Drolca Maribor smo vedno pripravljeni pomagati, če za to le imamo možnosti. Te dni jih žal nimamo, saj je veliko sodelavk in sodelavcev zaradi okužb s koronavirusom in drugih bolezenskih vzrokov odsotnih – danes skupno 104,” so zapisali v sredo v sporočilu za javnost.

Kljub lastnim kadrovskim težavam bodo kliničnemu centru posodili dve zaposleni v zdravstveni negi, ki bosta pomagali izven rednega delovnega časa, eno zaposleno pa bodo namenili za pomoč v rednem delovnem času.

Ta trenutek žal delujemo na robu organizacijskih zmogljivosti, a nam kljub tem zagatam uspeva ohranjati vse nujne službe znotraj ZD Maribor. Zavod mora zagotavljati neodložljive zdravstvene obravnave in izvajanje zdravstvenih storitev, katerih opustitev bi lahko imela negativne posledice za zdravje bolnika. To pomeni, da morajo obravnave na področju primarnega zdravstvenega varstva potekati nemoteno in neprekinjeno na vseh 53 lokacijah našega zavoda. Neprekinjeno delovanje zagotavljamo s pomočjo zaposlenih, ki delujejo z delom preko polnega delovnega časa in nadurnim delom,” so pojasnili v zdravstvenem domu.

Dodali so, da vsakodnevno zagotavljajo dodatni kader za delovanje vstopnih točk za testiranje na novi koronavirus, kar pomeni dnevno deset zaposlenih, ter kader na triažnih točkah ob vhodih v zdravstvene postaje. Ob tem opozarjajo na vedno pogostejše primere psihične pa tudi fizične izčrpanosti svojih zaposlenih, ki pod takšnimi obremenitvami delujejo že vse od pojava novega koronavirusa v Sloveniji spomladi.

Več iz istega kraja