Search
Close this search box.

V Splošni bolnišnici Slovenj Gradec prepoved obiskov

Iz Splošne bolnišnice Slovenj Gradec sporočajo o prepovedi obiskov.

Zaradi povečanega števila respiratornih obolenj so v Splošni bolnišnici Slovenj Gradec obiski do preklica prepovedani, sporočajo iz Splošne bolnišnice Slovenj Gradec.

Izjeme so: zdrav starš ob hospitaliziranem otroku, svojec težko bolnega ter zdrav partner pri porodu – zanje so obiski možni v dogovoru z osebjem na oddelku

Kot so na spletni strani NIJZ navedli, je sezona kroženja virusov gripe in RSV v polnem teku.

Na NIJZ tedensko spremljajo gripe in drugih akutnih okužb dihal. V tednu 6/2024 se je skupno število obiskov in posvetov v ambulantah osnovnega zdravstvenega varstva zaradi gripi podobne bolezni (GPB) znižalo na 129,1/100 000. Nižja incidenca je bila opazna v vseh starostnih skupinah razen pri malčkih do 3 let, kjer je ostala enaka in v starostni skupini od 15 do 19 let, kjer je incidenca GPB še naraščala. Padlo je tudi število obravnav zaradi akutnih okužb dihal (AOD), ki je bilo v 6. tednu 2291/100 000. Znižanje incidence AOD je bilo najmanj očitno v starostni skupini nad 65 let.

V tednu 6/2024 so viruse influence potrdili v 31,4% vseh testiranih vzorcev (pretekli teden 30,2 %). V vzorcih odvzetih v mreži primarnega zdravstva je bil delež na gripo pozitivnih višji (59%, pretekli teden 57,4 %) kot v vzorcih iz bolnišnic (31%, pretekli teden 29,3% %). Dokazovali so skoraj izključno influenco tipa A in od tega je 50% podtipa A(H1N1)pdm09 in 50% A(H3N2). Virološki podatki kažejo, da se gripa pojavlja v vseh zdravstvenih regijah v Sloveniji.

Delež vzorcev pozitivnih na RSV je bil 11,2%, kar je manj kot pretekli teden (13%). V vzorcih odvzetih v primarnem zdravstvu je bil RSV dokazan bolj pogosto (25,6%) kot v vzorcih odvzetih v bolnišnicah obravnavanim bolnikom (11%).

Med drugimi virusnimi povzročitelji okužb dihal prevladujejo rinovirusi (v 8,4% testiranih vzorcev). Delež vzorcev pozitivnih na SARS-CoV-2 se je še znižal (3,6% testiranih vzorcev, v preteklem tednu 4%). V vzorcih odvzetih v primarnem zdravstvu v tednu 6/2024 niso dokazali SARS-CoV-2. V vzorcih, ki so bili odvzeti pretežno v bolnišnicah je bil delež pozitivnih na SARS-CoV-2 3,6%. V 5% testiranih vzorcev so dokazali sezonske koronaviruse, v po 3% bokaviruse in adenoviruse in v po 1% ali manj humane metapnevmoviruse, viruse prainfluence, enteroviruse in parehoviruse.

Pazite nase in druge, če obolevate ostanite doma, poskrbite za higieno rok in nosite masko.

Vir: SB Slovenj Gradec in NIJZ

Dogodki

Iz Splošne bolnišnice Slovenj Gradec sporočajo o prepovedi obiskov.