Search
Close this search box.

V Splošni bolnišnici Slovenj Gradec ob svetovnem dnevu pacientov pripravljajo vrsto aktivnosti

Bliža se 17. september, Svetovni dan varnosti pacientov, ki temelji na osnovnem principu medicine - ne škoditi. V ta namen v SB Slovenj Gradec pripravljajo vrsto aktivnosti usmerjenih v ozaveščanje o pomenu varnosti pacientov in zdravstvenih delavcev. V letošnjem letu se, ob omenjenem dnevu, posvečajo zelo ranljivi skupini pacientov, nosečnicam oz. materam ter njihovim novorojenčkom - njihovi skrbi za kakovostno, strokovno in spoštljivo obravnavo v času prehoda v materinstvo.

Svetovna zdravstvena organizacija (SZO) je na svoji 72. skupščini maja 2019 s resolucijo WHA72.6 o „Globalnem delovanju na področju varnosti pacientov“ razglasila 17. september za Svetovni dan varnosti pacientov.

Dan temelji na osnovnem principu medicine – ne škoditi.

Splošni cilji Svetovnega dneva varnosti pacientov so izboljšati globalno razumevanje varnosti pacientov, povečati sodelovanje javnosti pri varni zdravstveni oskrbi in spodbujati  ukrepe za preprečevanje in zmanjšanje škodljivih dogodkov, ki se jih da preprečiti.

V Splošni bolnišnici Slovenj Gradec so že prvo leto organizirali aktivnosti, usmerjene v ozaveščanje o pomenu varnosti pacientov. V letu 2020 je bilo  delo  na vseh področjih družbe po svetu usmerjeno v obvladovanje epidemije COVID-19, zato je SZO izpostavila varnost zdravstvenih delavcev kot prednostno nalogo za doseganje čim varnejše zdravstvene oskrbe pacientov; tudi bolnišnične aktivnosti ob 17. septembru so temu prilagodili.

In epidemije še ni konec, temveč je v ponovnem zagonu.

V letu 2021 se po vsem svetu in tudi v naši bolnišnici ob Svetovnem dnevu pacientov posvečajo zelo ranljivi skupini pacientov, nosečnicam oz. materam ter njihovim novorojenčkom.

V bolnišnici pravijo, da so lahko ponosni, da pomagajo pisati dobro zgodbo v Sloveniji, saj so skrb za nosečnice, novorojenčke, obporodna in poporodna dejavnost med najboljšimi v Evropi. Zavedajo se, da so lahko še boljši, saj je vsaka škoda, ki se zgodi, in bi jo lahko preprečili, nesprejemljiva in  zavezuje njih in vse odločevalce k dejanjem za zmanjševanje oz. preprečevanje škode.

Predvsem med nerazvitimi in manj razvitimi državami sta varnost žensk v času nosečnosti in ob porodu ter varnost novorojenčkov izredno zaskrbljujoča in sta se s pandemijo COVID-19 še poslabšala. SZO zato poziva vse odločevalce, da pospešijo izvajanje dejanj za zagotavljanje varne nosečnosti in poroda, jih izboljšajo in vzdržujejo.

Ob letošnji osrednji temi bodo spregovorili tudi o pomenu kakovostne in varne zdravstvene oskrbe vseh drugih skupin pacientov in tudi o varnosti zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev, saj se ob dolgotrajni epidemiji pojavljajo številna varnostna tveganja in hitre spremembe, ki jih moramo obvladovati skupaj: zaposleni v zdravstvu, pacienti in svojci in seveda država ter državne institucije in plačniki (ne nujno v tem vrstnem redu).

V dnevih okoli Svetovnega dneva varnosti pacientov in na 17. september bo v Splošni bolnišnici Slovenj Gradec potekalo več dejavnosti:

  • ozaveščanje pacientov in zaposlenih  o pomenu varne oskrbe mater in novorojenčkov, na kar  bodo opozarjali plakati in drugo gradivo, nameščeni v avli bolnišnice in na oddelkih ter na spletni strani  bolnišnice;
  • Prestavitev zdravstvene oskrbe nosečnic oz. mater in novorojenčkov v naši bolnišnici v kratkem filmu – Multi media in v pisnem prispevku na spletni strani bolnišnice;
  • spletno anketiranje pacientov – nosečnic, porodnic, otročnic; povezava do ankete je dostopna preko spletne strani bolnišnice in QR kode, ki sta navedeni na letaku s podatki o Svetovnem dnevu varnosti pacientov, anketa bo dostopna od ponedeljka, 13.9. do nedelje, 19. 9 2021;
  • spletno anketiranje za zaposlene; v spletni anketi, povezavo do katere boste zaposleni prejeli preko elektronske pošte, izrazite mnenje o  varnosti pacientov  v naši bolnišnici v čim večjem številu; dostopna bo od ponedeljka, 13.9.  do nedelje, 19.9.2021;
  • V okviru priprav na akreditacijsko presojo mednarodno priznanega standarda kakovosti za bolnišnice, American Accreditation Commission International (AACI), bo potekala preko videokonference predstavitev standardov za zaposlene po 3. sklopih:

– 14.9. 2021 klinični del standardov,

– 21.9. 2021 vodstveni del standardov,

– 27.9.2021 standardi, ki se nanašajo na podporne službe;

  • Delavnica o opozorilnih nevarnih dogodkih za vodstva oddelkov in enot v organizaciji Službe za kakovost in varnost, predvidoma 28.9.2021;
  • Obveščanje medijev in s tem lokalne in širše javnosti o dejavnosti v bolnišnici ob Svetovnem dnevu varnosti pacientov;
  • 17. septembra osvetlitev Splošne bolnišnice Slovenj Gradec in Koroške galerije likovnih umetnosti V Slovenj Gradcu z oranžno svetlobo kot razpoznavnim znakom kampanje.

V bolnišnici se zavedajo, da samo vsi skupaj smo lahko dovolj močni, da uresničimo v tem trenutku še nedosegljivo.

Spregovorimo o nevarnostih in tveganjih in vztrajajmo na poti izboljšav ter jih tudi zahtevajmo, za paciente, svojce, zase.

SB SG

OB SVETOVNEM DNEVU VARNOSTI PACIENTOV

Maternalna smrtnost in smrtnost novorojenčkov v svetu ostajata visoki kljub pomembnemu napredku na tem področju. Podatek, da je v letu 2017 v svetu dnevno umrlo 810 mater in 2700 novorojenčkov, je posebej zaskrbljujoč zato, ker je večino teh smrti mogoče preprečiti z ustrezno obporodno obravnavo in preprečevanjem najpogostejših vzrokov smrti kot so obporodne krvavitve, okužbe, visok krvni tlak v nosečnosti (preeklampsija in eklampsija) in zapletov med porodom. Kar 94% smrti se zgodi v državah z nizkimi dohodki, kjer je ponekod še posebej problematična smrtnost zaradi nosečnosti pred 15. letom starosti in neustrezne prekinitve nosečnosti.

Slovenija spada med države z najnižjo smrtnostjo novorojenčkov. V bolnišnici Slovenj Gradec se zavedaJo, da odlični rezultati niso samoumevni, temveč so rezultat sistematičnega dela in sodelovanja tako nosečnic in njihovih svojcev, zdravstvenih delavcev ter zdravstvenega sistema, ki je naklonjen skrbi za nosečnice in novorojenčke. V Sloveniji se lahko pohvalimo z dostopnostjo zdravstvenih storitev v obporodnem obdobju, ki se je ohranila tudi v času pandemije COVID-a 19. Pomembno k uspehu pripomore zbiranje statističnih podatkov v porodništvu in njihova analiza, kar omogoča zgodnje ukrepanje v primeru neugodnih odstopanj.

Skrb za nosečnico v bolnišnici izvajajo v sklopu predporodnega varstva z zagotavljanjem svetovanja in preventivnih pregledov ter šole za starše. Patološko nosečnost obravnavajo v skladu s strokovnimi priporočili, v primeru težje potekajočih bolezni in prezgodnjega poroda pa dobro sodelujejo s terciarnimi centri. Babice podpirajo nosečnice v sprejemanju zanje najboljših odločitev za varen in izpolnjujoč porod. Porodnišnica se lahko pohvali s široko paleto farmakoloških in nefarmakoloških načinov lajšanja bolečin. Delež carskih rezov v skladu s priporočili Svetovne zdravstvene organizacije uspešno zmanjšujejo z upoštevanjem indikacij za operacijo, pravočasnim sproženjem poroda, z vodenjem porodov po predhodnem carskem rezu in ustreznim ukrepanjem pri medenični vstavi. Tudi delež epiziotomij vztrajno pada ob stabilnem, približno eno-odstotnem deležu težjih poškodb presredka po porodu. Prisotnost pediatrov omogoča pravočasno in strokovno obravnavo novorojenčka po porodu.

Pri svojem delu sledijo najnovejšim spoznanjem na področju porodništva in skrbi za novorojenčke z nenehnim izobraževanjem v okviru mednarodnih in domačih kongresov in delavnic, izmenjavo znanj med sodelavci znotraj bolnišnice in dobro komunikacijo. S pripravo protokolov ukrepanja in kliničnih poti je skrb za paciente jasna in poenotena. Bolnišnica je s certifikatom Novorojenčku prijazna porodnišnica in usposobljenim osebjem glasnik dobrih učinkov dojenja in sobivanja novorojenčka z mamo (rooming in) na razvoj otroka.

V bolnišnici so se zavezali, da so “Pozitivna izkušnja nosečnosti, poroda in poporodnega obdobja z zdravjem in dobrim počutjem matere in novorojenčka cilji, ki jim bodo ostali zavezani tudi v prihodnosti.

Dogodki