V Slovenj Gradcu z novim letom višje cene programov vrtca

Na 19. redni seji so občinske svetnice in svetniki MO Slovenj Gradec med drugim sprejeli sklep o povišanju ekonomske cene programov vrtca.
vrtec

Z novim letom bodo v nekaterih vrtcih začele veljati nove, višje cene oskrbnine. Med drugim tudi na območju MO Slovenj Gradec. Predlog Sklepa o določitvi cen programov v Vzgojno-varstvenem zavodu Slovenj Gradec so slovenjgraške svetnice in svetniki obravnavali na 19. redni seji, ki je potekala 2. decembra. Sklep so soglasno potrdili.

Mestna občina Slovenj Gradec je skupaj z Občino Mislinja ustanoviteljica javnega zavoda Vzgojno varstveni zavod Slovenj Gradec in občinska sveta sprejemata in potrjujeta predloge znižanja ali zvišanja cene programa. Slovenjgraška občina je predlog zvišanja cen, ki bodo začele veljati po novem letu, že potrdila. Svetnice in svetniki mislinjske občine pa ga bodo obravnavali na seji, ki bo potekala 17. decembra.

Izračun predloga nove cene programa je bil pripravljen na osnovi zvišanja stroška plač. “S 1. 7. 2020 je namreč ponovno sproščeno izplačilo delovne uspešnosti, kar bistveno vpliva na stroške in s tem na dvig cene programa. Za leto 2021 je zavod planiral delovno uspešnost v višini 2 % osnovne plače zaposlenih,” je navedeno v gradivu, ki je objavljeno na spletni strani MO Slovenj Gradec.

Strošek živil za otroka je vključen v ceno programa in trenutno znaša 1,68 EUR na dan. V cenah programov je zagotovljeno dnevno varstvo otroka za največ 9 ur bivanja v vrtcu z zajtrkom, malico in kosilom. V primeru začasne odsotnosti otroka se mesečno plačilo staršev, na osnovi Sklepa zmanjša. V času od 1. 6 do 30. 9. pa lahko starši za svojega otroka ob najmanj enomesečni ali največ dvomesečni odsotnosti uveljavljajo olajšavo za počitniško rezervacijo.

Cene programov vzgoje in varstva predšolskih otrok v Vzgojno-varstvenem zavodu Slovenj Gradec v oddelkih dnevnega varstva otrok od 1. 1. 2021 znašajo:

  • v programu prvega starostnega obdobja, starostna skupina od 1 – 3 let: 488,14 EUR,
  • v programu drugega starostnega obdobja:
  • starostna skupina 3 – 4 let: 402,64 EUR in
  • starostna skupina 3 – 6 let: 362,15 EUR.
  • v kombiniranih oddelkih: 402,64 EUR.
  • v razvojnem oddelku: 800,61 EUR.

Iz dokumentacije je še razvidno, da je bilo meseca septembra 2020 največ staršev z odločbo CSD uvrščenih v 5. plačni razred (35%):

  • v prvem starostnem obdobju so starši 5 plačnega razreda predstavljali 23,03 % staršev v tem starostnem obdobju, slednji bodo glede na nove cene programa v obdobju od 1. 1. 2021 dalje plačali 2,46 EUR več;
  • v kombiniranem oddelku so starši 5 plačnega razreda predstavljali 22,91 % staršev v tem starostnem obdobju, slednji bodo po novi ceni programa v obdobju od 1. 1. 2021 dalje plačali 0,98 EUR več;
  • v oddelkih drugega starostnega obdobja so starši 5 plačnega razreda predstavljali 23,01 % staršev v tem starostnem obdobju, slednji bodo glede na novo ceno programa v obdobju od 1. 1. 2021 plačali 1,93 EUR več.

Višina plačila staršev za vrtec se določi z odločbo pristojnega centra za socialno delo (CSD) na podlagi veljavne zakonodaje. Višina plačila se z odločbo določi kot odstotek (plačilnega razreda), ki ga plačajo starši od cene programa, v katerega je otrok vključen. Če starši pravice iz javnih sredstev ne uveljavljajo, plačajo najvišje plačilo, ki znaša 77 % cene programov iz I. točke sklepa, ki ga najdete TUKAJ.

Pri tem naj še omenimo, da VVZ SG ob svoji redni dejavnosti izvaja tudi program za hospitalizirane predšolske otroke v bolnišničnem oddelku Splošne bolnišnice Slovenj Gradec. Vzgojiteljica je financirana po posebnem sporazumu za pokrivanje dejavnosti predšolske vzgoje za hospitalizirane otroke. Polovico stroškov krije MIZŠ in polovico vse koroške občine po deležih.

Dogodki

Kaj bomo danes jedli?

Več iz istega kraja

Več iz iste kategorije

Ostani na tekočem

Prijavi se na naše e-novice

Prejmite dnevno sveže ter pomembnejše novice v vaš e-poštni predal.