V Pamečah v uporabo predali varno pot

Mestna občina Slovenj Gradec je danes s priložnostno prireditvijo, na kateri so nastopili učenke in učenci Podružnične osnovne šole Pameče–Troblje, namenu predala nove pridobitve na območju naselij Gradišče, Pameče in Troblje ter s tem uradno zaključila projekt »Izgradnja varne šolske poti«.

Investicija v varno šolsko pot, ki je obsegala obnovo ceste in ureditev hodnika za pešce v skupni dolžini več kot 740 metrov, je znašala 328.738,17 evrov.  Izvedena je bila v sklopu 5. Javnega poziva EKSRP za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju Lokalne akcijske skupine Mislinjske in Dravske doline LAS MDD (2014–2020).

VIDEO: Izjava župna MO Slovenj Gradec, Tilna Kluglerja

Hkrati z obnovo ceste je Mestna občina Slovenj Gradec v okviru projekta »Zagotavljanje ustrezne pitne vode in varstvo okolja Pameče–Troblje« zgradila 935 metrov novega vodovnega omrežja, v vrednosti 135.215,45  evrov.

Župan Mestne občine Slovenj Gradec Tilen Klugler je na prireditvi ob zaključku naložbe v varno šolsko pot, ki predstavlja kvalitativno nadgradnjo občinske prometne infrastrukture ter sledi ciljem, opredeljenim v Celostni prometni strategiji Mestne občine Slovenj Gradec, med drugim povedal: »Zagotavljanje varnosti naših občank in občanov je za nas vedno na prvem mestu. Vesel sem, da smo uspeli investicijo dokončati v predvidenem roku in da bodo otroci v novo šolsko leto že zakorakali po varni šolski poti.«

VIDEO: Izjava Kavil Kašnik, predsednik Vaške skupnosti Pameče-Troblje

Predsednik Vaške skupnosti Pameče–Troblje Vili Kašnik se je županu zahvalil za izjemen posluh za potrebe občank in občanov, učencem in učenkam Podružnične osnovne šole Pameče–Troblje pa je podaril še odsevne trakove, ki jim bodo prav prišli predvsem na poteh v hladnejšem delu leta.

Prometne ureditve, ki skladno s sodobnimi smernicami daje prednost pešcem, kolesarjem in javnemu potniškemu prometu, se je razveselil tudi podžupan Mestne občine Slovenj Gradec dr. Peter Pungartnik, ki je hkrati predsednik Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne občine Slovenj Gradec. Izpostavil je, da je na varni šolski poti v Pamečah slovenjgraška občina dobila prvi trodimenzionalni prehod za pešce, ki pripomore k večji pozornosti voznikov in s tem k večji varnosti vseh udeležencev v prometu.

Besedilo: Barbara Pur, Urad župana