V nekaterih koroških občinah z novim letom višje cene vrtcev

Z novim letom so v nekaterih vrtcih začele veljati nove, višje cene oskrbnine. Med drugim je po novem dražji vrtec na Ravnah, Prevaljah, v Mežici, Slovenj Gradcu in v Mislinji.

Slovenj Gradec in Mislinja

V nekaterih občinah so konec leta napovedali višje cene vrtcev. Glede nove ekonomske cene programov vrtca so glasovali na novembrski občinski seji v MO Slovenj Gradec. Mestna občina Slovenj Gradec je skupaj z Občino Mislinja ustanoviteljica javnega zavoda Vzgojno-varstveni zavod Slovenj Gradec. Kot navajajo v gradivu za dvig cen je bil izračun predloga nove cene programa, ki je bil tudi potrjen, pripravljen zaradi zvišanja stroška plač, na osnovi veljavnega Dogovora o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 80/2018, dne 7. 12. 2018).

Cene programov vzgoje in varstva predšolskih otrok v Vzgojno-varstvenem zavodu Slovenj Gradec v oddelkih dnevnega varstva otrok od 1. 1. 2020 do vključno 31. 8. 2020 znašajo:

 • oddelki 1 do 3 let 475,66 €, torej za 3,42 % več od predhodne;
 • kombinirani oddelki in oddelki 3 do 4 let 395,80 €, za 4,60 % več od predhodne; 
 • oddelki 3 do 6 let 353,18 €, za 3,96 % več od predhodne;
 • razvojni oddelek: 800,61 €, za 8,21 % več od predhodne.

Cene programov vzgoje in varstva predšolskih otrok v Vzgojno-varstvenem zavodu Slovenj Gradec v oddelkih dnevnega varstva otrok od 1. 9. 2020 naprej znašajo:

 • oddelki 1 do 3 let 481,10 €.
 • kombinirani oddelki in oddelki 3 do 4 399,83 EUR.
 • oddelki 3 do 6 let 356,64 €.
 • razvojni oddelek: 800,61 €.

Cena prehrane v ceni programa znaša 1,68 EUR na dan. V cenah programov je zagotovljeno dnevno varstvo otroka za največ 9 ur bivanja v vrtcu z malico in kosilom.

VVZ SG ob svoji redni dejavnosti izvaja tudi program za hospitalizirane predšolske otroke v bolnišničnem oddelku Splošne bolnišnice Slovenj Gradec. Vzgojiteljica je financirana po posebnem sporazumu za pokrivanje dejavnosti predšolske vzgoje za hospitalizirane otroke. Polovico stroškov krije MIZŠ in polovico vse koroške občine po deležih.

V primeru, da se število oddelkov z novih šolskim letom poveča in v primeru, da bodo v letu 2020 nove spremembe pri obračunu plač, nove plačne lestvice ali druge spremembe pri stroških, ki zapadejo v ceno programa, bo potrebno pripraviti nove izračune in v tej zvezi nov predlog cene programa, še dodajajo obrazložitvi določitve novih ekonmskih cen v VVZ Slovenj Gradec.

Ravne na Koroškem

Tudi ravenski občinski svet vsako leto sprejme Sklep o določitvi ekonomske cene programov v Vrtcu Ravne na Koroškem in tako je bilo tudi letos, ko so svetniki in svetnice na zadnji lanski seji konec decembra sprejeli sklep z novimi cenami, ki so stopile v veljavo s 1. 1. 2020.

Cena I. starostnega obdobja, za starost od 1 do 3 let, za dnevni program (6 do 9 ur) se je povišala za 4,39 % in po novem znaša 475 €, cena II. starostnega obdobja, za otroke, stare od 3 do 6 let, za dnevni program (6 do 9 ur) se je povišala za 3,77 % in znaša 345 €, cena kombiniranega oddelka (I. in II. starostno obdobje) pa se je prav tako povišala, in sicer za 5,48 % in tako znaša 398 €.

Dnevni strošek prehrane za otroke upoštevan v ceni programa je 1,44 € in vključuje zajtrk, malico in kosilo. V ceno ni vključena popoldanska malica (od 14.30 ure dalje) in znaša 0,38 €, so zapisali V predlogu sklepa o določitvi ekonomske cene programov v Vrtcu Ravne na Koroškem za leto 2020, ki so ga na decembrski seji tudi potrdili.

Preberite tudi: Na Ravnah bodo gradili nov vrtec (FOTO)

Kot so pojasnili, je na povišanje cene vplivalo napredovanje delavcev v višje plačilne razrede in nazive, svoje so k povišanju doprinesle tudi premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence ter dogovor o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju, ki je pričel veljati 1. 1. 2019 (aneks h Kolektivni pogodbi objavljen v Ur. listu RS, št. 80/18 z dne 7. 12. 2018).

V predlogu sklepa o določitvi ekonomske cene programov v Vrtcu Ravne na Koroškem za leto 2020 so za primerjavo navedli tudi predloge cen za leto 2020 v sosednjih občinah, in sicer za Prevalje, Mežico, Slovenj Gradec, Dravograd in Radlje.

Predlogi cen za leto 2020, ki jih je za primerjavo objavila Občina Ravne na Koroškem v spletnem gradivu.

I. Starostno obdobje

 • Ravne na Koroškem 475 €
 • Prevalje 481,45 €
 • Mežica 485,39 €
 • Slovenj Gradec 475,66 €
 • Dravograd 450,71 €
 • Radlje 491,11 €

II. Starostno obdobje

 • Ravne na Koroškem 345 €
 • Prevalje 388,77 €
 • Mežica 380,08 €
 • Slovenj Gradec 353,18 €
 • Dravograd 322,83 €
 • Radlje 386,77 €

Kombiniran oddelek

 • Ravne na Koroškem 398 €
 • Mežica 404,30 €
 • Slovenj Gradec 395,80 €
 • Dravograd 370,00 €
 • Radlje 422,42 €

Pri tem naj še dodamo, da so, s potrditvijo Sklepa o določitvi cen programov v Osnovni šoli Franja Goloba Prevalje, Enoti Vrtec Prevalje, nove, višje cene na zadnji lanski seji občinskega sveta potrdili tudi na Prevaljah. Prav tako so višje cene potrdili na decembrski seji OS Mežica.

Vir: Gradivo za sejo OS Slovenj Gradec in Ravne na Koroškem, splet

Več iz istega kraja

Več iz iste kategorije