Na Ravnah bodo gradili nov vrtec (FOTO)

Na Občini Ravne na Koroškem, kjer želijo poskrbeti za kvalitetno vzgojno izobraževanje na svojem območju, so dalj časa iskali rešitev za prostorsko stisko v obstoječih vrtčevskih enotah. Zdaj pa so se odločili, da zgradijo nov vrtec, je na petkovi novinarski konferenci povedal župan dr. Tomaž Rožen.

Naj spomnimo, da so se ravenski svetniki na julijski seji seznanili z dokumentom identifikacije investicijskega projekta (v nadaljevanju DIIP) glede pridobitve dodatnih površin za vzgojno-varstveni zavod vrtec Ravne na Koroškem, ki je med drugim vključeval tudi varianto novogradnja 14 oddelčne enote Solzice na lokaciji v okolici OŠ Prežihovega Voranca. DIIP so svetniki julija tudi soglasno potrdili. Na decembrski seji, ki je potekala v sredo, 18. 12. 2019, pa so odločali o načinu in obliki širitve vrtčevskih enot.

“Ravenski svetniki in svetnice so se odločili za »Razširitev prostorskih kapacitet Vrtca Ravne na Koroškem« in kot najbolj optimalno varianto potrdili varianto A – novogradnjo 14 oddelčne enote Solzice na lokaciji v okolici OŠ Prežihovega Voranca.”

Vrtec Ravne na Koroškem posluje v treh enotah: Vrtec Solzice (Čečovje), Vrtec Ajda (Javornik) in Vrtec Levi devžej (Kotlje). Z gradnjo novega vrtca s 14 oddelki pa bodo na Ravnah pridobili 1.720 m2 novih uporabnih površin. Zaradi konfiguracije terena v okolici osnovne šole načrtujejo gradnjaov dveh etažah, lokacija pa je predvidena na način, da se čim manj pokriva s stavbo osnovne šole. Zunanje igralne površine so predvidene v neposredni okolici vrtca, na nezahtevnem in relativno ravnem terenu.

Nov vrtec, ki ga nameravajo zgraditi v roku enega leta oziroma leta in pol, bo umeščen med bazenom, šolo in cesto, delno na območju vrtičkov in igral. S projektiranjem bodo začeli takoj po sprejetem proračunu, saj je vanj vključen tudi denar za projektiranje. Graditi pa, če bo šlo brez zapletov, predvidoma v poletnih mesecih, konec šolskega leta 2020. Na zelenem travniku nasproti transformatorja pa bodo pred tem uredili parkirišča, ki bodo služila tako vrtcu kot šoli in uporabnikom telovadnice …

Vrednost naložbe znaša dobre tri milijone evrov, z njo pa želijo predvsem omogočiti vpis dodatnih otrok oziroma zmanjšati število odklonjenih otrok ter zadostiti vsem normativom, ki urejajo področje delovanja vrtcev. Glede financiranja je Rožen dejal, da bodo izbirali med javno-zasebnim partnerstvom in kreditom, o čemer se bo po besedah župana še odločalo.

Na vprašanje, kaj bo s staro lokacijo Solzic, pa je Rožen povedal, da se opusti, objekt bodo porušili, lokacijo pa namenili za gradnjo novih stanovanjskih blokov.

Preberite tudi: Na Ravnah načrtujejo gradnjo 60 novih stanovanj (VIDEO)