Bodo na Ravnah gradili nov vrtec?

Občina Ravne na Koroškem želi poskrbeti za kvalitetno vzgojno izobraževanje na svojem območju, zato se je odločila za pridobitev dodatnih površin s prenovo nekaterih enot vrtcev. Z investicijo se želi omogočiti vpis dodatnih otrok oziroma zmanjšati število odklonjenih otrok ter zadostiti vsem normativom, ki urejajo področje delovanja vrtcev.
IMG_8938
FOTO: Katja Golob

Ravenski svetniki so se na današnji seji seznanili z dokumentom identifikacije investicijskega projekta (v nadaljevanju DIIP) glede pridobitve dodatnih površin za vzgojno-varstveni zavod vrtec Ravne na Koroškem, ki med drugim vključuje tudi varianto izvedbe po modelu javno-zasebnega partnerstva. DIIP so svetniki tudi soglasno potrdili. Na naslednjih sejah pa bodo odločali o načinu in obliki širitve vrtčevskih enot.

Občinski svet Občine Ravne na Koroškem sprejme Dokument identifikacije investicijskega projekta »Razširitev prostorskih kapacitet Vrtca Ravne na Koroškem«. Projekt se uvrsti v Načrt razvojnih programov Občine Ravne na Koroškem.

Prostorska problematika iz vidika pomanjkanja in stanja obstoječih prostorov enot vrtca, Vrtec Ravne na Koroškem posluje v treh enotah: Vrtec Solzice (Čečovje), Vrtec Ajda (Javornik) in Vrtec Levi devžej (Kotlje), je najpomembnejši razlog za investicijo in izhaja iz trenutnega stanja obstoječih prostorov Vrtca Ravne na Koroškem, je navedeno v DIIP-u. V omenjenih enotah namreč prihaja do pomanjkanja prostora za nemoteno izvajanje vzgojno-izobraževalnega procesa in težav pri zagotavljanju zadostnih površin, kot jih predpisujejo normativno tehnični pogoji.

Na Ravnah tudi pojasnjujejo, da je v obstoječih enotah vrtcev sedaj na voljo premalo oddelkov, glede na število vpisanih otrok:

 • Enota Solzice: 10 oddelkov + 1 oddaljen oddelek v prostorih OŠ Prežihovega Voranca, ki je oddaljen približno 1 km. Trenutno potrebujejo 12 oddelčni vrtec, dolgoročno pa se ocenjuje (glede na trende), da potrebujejo 14 oddelčni vrtec.
 • Enota Ajda: 7 oddelkov. Potrebujejo 8 oddelčni vrtec.
 • Enota Levi devžej: 4 oddelki. Potrebujejo 5 oddelkov.

Glede na zakonodajo, pa je v teh treh objektih nujno zagotoviti več prostora oziroma kako drugače zagotoviti nemoteno izvajanje dejavnosti vrtca.

Razlogi za investicijo so predvsem:

 • prostorske potrebe za zagotavljanje vrtčevskega varstva za vse otroke, ki bi to želeli,
 • dotrajanost obstoječih stavb:
 • vrtec Solzice je dotrajan (izgradnja 1973), saj gre za montažno gradnjo (sistem Marles) in, razen strehe in oken (2007), ni bil obnovljen ali kako drugače saniran;
 • vrtec Solzice glede na število vpisanih otrok potrebuje večje površine za izvajanje šolskega pouka (trenutno deset oddelkov, potrebuje se vsaj 12 oddelkov, optimalna rešitev bi bila 14 oddelkov), saj trenutno ne morejo zagotoviti minimalne notranje igralne površine za otroke (površina igralnih površin znaša 398 m2, dejansko pa bi potrebovali skoraj trikrat toliko);
 • vrtec Ajda je bil pred leti energetsko saniran in opremljen z varnejšim stavbnih pohištvom. Za potrebe nemotenega izvajanja vzgojno-izobraževalnega procesa je treba zagotoviti dodaten oddelek.
 • objekt v katerem se nahaja vrtec Ravne na Koroškem – enota Levi devžej je dotrajan, z namenom preprečevanja nadaljnjega propadanja objekta je treba opraviti obnovo objekta ob enem pa zagotoviti še prostor za dodaten oddelek, s katerim bi pridobili tudi povezovalni hodnik do telovadnice.

Celovit cilj investicije je zagotovitev normativnih in minimalnih tehničnih pogojev vrtcev, v skladu z veljavno zakonodajo. Cilj prenove, novogradnje oziroma obojega je ustvariti primerne pogoje za izvajanje vzgojno – varstvenega in izobraževalnega procesa ter za delo in bivanje v stavbi.

Strateški cilj naložbe pa je zagotoviti prostorske pogoje za izvajanje dejavnosti vrtca:

 • zagotovitev večjih prostorskih zmogljivosti, da bo vsakemu zainteresiranemu staršu s stalnim prebivališčem v Občini Ravne na Koroškem omogočeno, da vključi svojega otroka v javni vrtec,
 • zagotovitev vzgojno-izobraževalnega procesa predšolske vzgoje v samostojnem objektu z urejenim dostopom,
 • izgradnja energetsko učinkovitega vrtca, v primeru izbrane variante, ki vključuje tovrstno investicijo,
 • pozitivni učinek na kulturni razvoj kraja in
 • prispevek h kakovostnejšemu življenju.

Dolgoročni cilji omenjene investicije so na podlagi tehnologije predvidene gradnje prispevek k varovanju okolja in učinkovitejša raba energije. Hkrati enega pomembnejših ciljev predstavljata tudi izobraževanje in osveščanje zaposlenih in vseh drugih udeležencev o pomembnosti varovanja okolja in njihovega prispevka k učinkovitejši rabi energije.

Na Ravnah so že preverili različne variante glede možnosti izvedbe projekta. Po urbanistično-arhitekturni, lastniški, ekonomski in funkcionalni analizi je bilo izbranih več variant. Izvedba projekta brez investicije z razvojnega vidika ni sprejemljiva. Zato bodo na jesenski seji dali na tehtnico več predlogov glede možnosti investicij, o katerih pa bodo svetniki in svetnice odločali jeseni.

Ena od možnosti je novogradnja 14 oddelčne enote Solzice na lokaciji v okolici OŠ Prežihovega Voranca; zaprtje terase (dograditev enega oddelka) v enoti Ajda na Javorniku; obnova objekta enote Levi devžej v Kotljah z dograditvijo 1 oddelka, kar skupaj zajema 16 novih oddelkov. V tem primeru bi Vrtec Ravne na Koroškem pridobil 27 oddelkov v vseh enotah: Javornik 8, Kotlje 5, Čečovje 14. Vrednost investicije bi znašala 3.030.724,00 EUR z ddv.

Druga možnost je obnova obstoječe enote Solzice; novogradnja 6 oddelčne enote pri OŠ Prežihovega Voranca; zaprtje terase (dograditev enega oddelka) v enoti Ajda na Javorniku; obnova objekta enote Levi devžej v Kotljah z dograditvijo 1 oddelka. SKUPAJ zajema 15 novih oddelkov. S katero bi Vrtec Ravne na Koroškem pridobil 26 oddelkov v vseh enotah: Javornik 8, Kotlje 5, Čečovje 13 ter dodaten večji prostor (telovadnico). Kar bi zneslo  2.892.010,00 EUR z ddv.

Kot tretjo možnost navajajo obnovo obstoječe enote Solzice; obnova objekta nekdanjega vrtca Marjetka; zaprtje terase (dograditev enega oddelka) v enoti Ajda na Javorniku; obnova objekta enote Levi devžej v Kotljah z dograditvijo 1 oddelka. SKUPAJ zajema 14 novih oddelkov. Vrtec Ravne na Koroškem bi v tem primeru pridobil 25 oz. 26 oddelkov v vseh enotah: Javornik 8, Kotlje 5, Čečovje 11 oz. 12, s tem, da bi pridobili telovadnico.Za kar bi zapravili 2.704.300,80 EUR z ddv.

Kot možnost pa omenjajo tudi primerljive rešitve v drugih občinah. Druge občine širijo prostorske kapacitete pretežno z novogradnjami ali z adaptacijami obstoječih prostorov.

Kot že rečeno so svetniki danes na Ravnah potrdili le DIIP, kakšno rešitev oziroma projekt, ki naj bi bil zaključen leta 2021, bodo izbrali za Vrtec Ravne na Koroškem, pa bomo morali počakati do jeseni.

Dogodki

Kaj bomo danes jedli?

Več iz istega kraja

Več iz iste kategorije

Ostani na tekočem

Prijavi se na naše e-novice

Prejmite dnevno sveže ter pomembnejše novice v vaš e-poštni predal.