V naslednjih dneh bodo policisti izvajali poostren nadzor in z različnimi aktivnostmi skrbeli za varnost otrok

Starši, pripravite svoje otroke za udeležbo v prometu, vozniki, pazite nanje, opozarjajo policisti, ki bodo v naslednjih dneh izvajali poostren nadzor, še posebej v bližini šol in vrtcev.

V teh dneh otroci že pripravljajo svoje šolske torbe in se veselijo ponovnega srečanja s sošolci, nekateri pa z nestrpnostjo pričakujejo, da bodo prvič sedli v šolske klopi. Da bi bila njihova pot v šolo in domov varna, bodo policisti med 24. avgustom in 6. septembrom 2020 z različnimi aktivnostmi skrbeli za njihovo varnost.

Pred začetkom pouka preverjajo prometno signalizacijo

V tednu pred začetkom šolskega leta bodo policisti pregledali prometno signalizacijo na cestnih povezavah v bližini šol in na šolskih poteh in v primeru nepravilnosti o tem obvestili vzdrževalce cest. Z vodstvi nekaterih šol bodo skupaj pregledali načrte varnih poti v šolo in preverili, ali so upoštevane morebitne spremembe, rekonstrukcije ali zapore posameznih cest. Z lokalnimi skupnostmi in organizacijami, kot so avto-moto društva, združenje šoferjev in avtomehanikov, sveti za preventivno in vzgojo v cestnem prometu itd., pa bodo skupaj preverili možnosti varovanja otrok, zlasti v prvih dneh šole.

V prvih šolskih dneh bodo policisti obiskali šole in nadzirali hitrost v bližini šolskih poti

V prvih šolskih dneh bodo policisti obiskali nekatere osnovne šole in skupaj z ravnatelji ter mentorji prometne vzgoje na roditeljskih sestankih starše prvošolčkov seznanili z nevarnostmi, ki na cesti prežijo na najmlajše, jim svetovali, kako naj poskrbijo za varnost otrok v cestnem prometu in kakšne dolžnosti imajo kot starši z vidika varnosti cestnega prometa. Tudi za otroke bodo ponekod pripravili krajša predavanja o prometni varnosti ter jim tako pokazali, kako naj se varno vključujejo v cestni promet, bodisi kot pešci, kolesarji ali vozniki mopedov.

Med 24. avgustom in 6. septembrom bomo v okolici šol izvajali poostren nadzor prometa, ko bomo predvsem preverjali, ali vozniki vozijo prehitro, in na ta način umirjali promet na izpostavljenih mestih, kjer bi lahko prišlo do nevarnih situacij. Umirjanje prometa je še posebej pomembno v prvih dneh pouka, ko otroci prihajajo v šolo in se vračajo domov še povsem razigrani ter pod vtisom počitniških doživetij, še poudarjajo policisti. V tem času bodo preverjali tudi:

  • ali otroci nosijo rumene rutice in odsevna telesa
  • ali so mopedi, s katerimi se vozijo otroci in mladoletniki, ustrezno opremljeni in tehnično brezhibni ali starši pri prevozu otrok (pravilno) uporabljajo ustrezne zadrževalne sisteme
  • izvedli bodo tudi več poostrenih nadzorov tehnične urejenosti avtobusov in drugih vozil, s katerimi se prevažajo otroci v šolo

Tudi čez leto ne smemo pozabiti na naše najmlajše

Tudi kasneje bodo policisti aktivni, saj bodo celo leto izvajali preventivne in represivne aktivnosti, katerih namen je varovanje otrok na poti v šolo in iz nje, pripravili bodo več poostrenih nadzorov tehnične brezhibnosti vozil, s katerimi se opravlja organiziran prevoz otrok v šolo in iz nje, preverjali psihofizično stanje voznikov, ki prevažajo otroke na izlete itd.

Starši, pripravite otroke za udeležbo v prometu

V dneh pred začetkom šole in tudi v prvih šolskih dneh čim več časa namenite prometno-varnostni vzgoji otrok. Preverite, kaj vaši otroci znajo in zmorejo, ne le na šolski poti, ampak tudi na sprehodu, na kolesu ali v avtomobilu. Pri tem ne pozabite, da z lastnim ravnanjem dajete zgled svojim otrokom. Pri prevozu otroke dosledno zavarujte z varnostnimi pasovi oziroma jih prevažajte zavarovane v ustreznih otroških varnostnih sedežih. Tudi sami se vedno pripnite.

Vozniki, v bližini vrtcev in šol počasi in previdno!

Kot udeleženci v prometu bodite na otroke in njihovo nepredvidljivost še posebej pozorni. V bližini vrtcev, šol in šolskih poti zmanjšajte hitrost in prilagodite način svoje vožnje, še opozarjajo policisti. Prav tako vozite previdneje v bližini krajev, kjer se morda otroci igrajo (npr. v bližini igrišč, na ulicah, na parkiriščih …).

Vir: www.policija.si