V Mežici bodo v celoti obnovili dotrajano cesto

V Mežici bodo v pomladnih mesecih pričeli z izvedbo investicije "Preplastitev ceste Prežihova - sklop II". Projekt, ki bo sofinanciran s sredstvi ministrstva za okolje iz naslova sanacije Zgornje Mežiške doline je ocenjen na 215. 000 evrov.

Kot so pojasnili na občini, gre za nadaljevanje že v lanskem letu začete obnove lokalne ceste od novega mostu čez Šumc pri objektu Društva upokojencev. V letošnjem letu nadaljujejo z ureditvijo ceste v dolžini 200 metrov od odcepa na Leški cesti (stanovanjska hiša Prežihova ulica 2) do odcepa k Zdravstvenem domu (stanovanjski blok Prežihova ulica 9).

Sporočili so, da bodo obstoječo dotrajano cesto v celoti obnovili in dogradili s pločnikom za pešce, razsvetlili z javno razsvetljavo ter umestili parkirna mesta.

Vrednost projekta, ki bo sofinanciran s sredstvi ministrstva za okolje in prostor iz naslova sanacije Zgornje Mežiške doline je ocenjen na 215. 000 evrov.

VIR: Občina Mežica