Tudi na Koroškem možnost brezplačnega zakupa kmetijskih zemljišč

Vlada RS ponuja 10-letni zakup kmetijskih zemljišč, ki jih lahko brezplačno obdelujete.

Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov upravlja s kmetijskimi zemljišči v lasti Republike Slovenije. Večino kmetijskih zemljišč uspešno odda v zakup, kmetijska zemljišča v zaraščanju pa v zakup odda težje. Rešitev je brezplačni zakup nekaterih kmetijskih zemljišč.

Na tak način se bodo zemljišča oddala v brezplačni zakup, s tem pa bo kompenzirana tudi vrednost vlaganj zakupnikov v vzpostavitev kvalitetnejših kmetijskih zemljišč.

Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS lahko v brezplačni zakup za dobo 10 let odda kmetijska zemljišča, ki jih ima v upravljanju in so bila na dan 1. januarja 2020 v evidenci dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč opredeljena kot: kmetijsko zemljišče v zaraščanju, drevesa in grmičevje ali kmetijsko zemljišče, poraslo z gozdnim drevjem.

Omenjena zemljišča so na voljo tudi v vseh koroških občinah. Celoten seznam zemljišč je na voljo TUKAJ.

Ukrep velja za vsa kmetijska zemljišč, navedene rabe, ki jih bo Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS dal v zakup do konca leta 2020. Zakupnik pa mora na zemljiščih, ki so dana v zakup po tem členu odpraviti zaraščanje v roku enega leta ter ga uporabljati za kmetijsko dejavnost.

Brezplačni zakup za leto 2020 se šteje kot državna pomoč, in sicer kot začasni okvir za ukrepe državne pomoči v podporo gospodarstvu ob izbruhu COVID-19. Zgornja meja je 100.000 EUR na posameznega primarnega kmetijskega proizvajalca.

Več informacij najdete TUKAJ.

Vir: Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov, www.gov.si