Trgovine ob nedeljah odslej zaprte

Danes je prva nedelja, ko morajo biti skladno z novelo zakona o trgovini, ki je začela veljati v soboto, prodajalne ob nedeljah in dela prostih dneh zaprte. Izjeme so med drugim manjše prodajalne na bencinskih servisih, postajališčih in v bolnišnicah ter tiste manjše prodajalne, v katerih bodo na te dni delali lastniki ali poslovodje sami.

Novela določa, da trgovci ob nedeljah in z zakonom določenih prostih dneh ne smejo več določiti obratovalnega časa prodajaln.

Izjeme so prodajalne s prodajno površino do 200 kvadratnih metrov na bencinskih servisih, mejnih prehodih, pristaniščih, letališčih, železniških in avtobusnih postajah ter v bolnišnicah.

Prav tako bodo lahko ob nedeljah in dela prostih dneh tudi odslej odprte preostale manjše prodajalne s površino do 200 kvadratnih metrov, če bodo delo v njih opravljali nosilci trgovinske dejavnosti oz. njihovi zastopniki, lahko pa tudi dijaki, študenti in upokojenci.

Predlog novele so v DZ vložili poslanci Levice, z njim pa so povzeli pobudo Sindikata delavcev trgovine Slovenije ob letošnjem prazniku dela, naj prodajalne tudi po koncu (spomladanske) epidemije ostanejo ob nedeljah zaprte. Predlog so utemeljevali s tem, da bo po 17 letih uveljavljena volja ljudi, izražena na referendumu, ter z rezultati javnomnenjskih raziskav in raziskav med zaposlenimi v trgovini, da ima velika večina raje v nedeljo prost dan kot pa višje plačilo zaradi nedeljskega dodatka in prost kakšen drug dan v tednu.

Trgovinska zbornica Slovenije (TZS) je napovedala, da bodo njeni člani vložili pobudo za ustavno presojo in predlog za začasno zadržanje izvajanja novele. Katere člene bodo izpodbijali, naj bi bilo znano v prihodnjem tednu, ko naj bi bila končana pravna analiza.

Zbornica sicer opozarja, da bo zaradi zaprtja trgovin ob nedeljah prišlo do padca prometa trgovcev in posledično odpuščanj zaposlenih.

V sindikatu in Levici nasprotno trdijo, da je v panogi premalo zaposlenih in da so trgovska podjetja v minulih letih akumulirala visoke dobičke, tako da so trditve zbirnice zavajanje.

Trgovci bi se lahko zaprtju prodajaln prilagodili z omogočanjem spletnega nakupovanja in dostave tudi ob nedeljah. V TZS in na resornem gospodarskem ministrstvu za to glede na določila zakona ne vidijo ovir. TZS pravi, da novela omejuje obratovalni čas prodajaln, delodajalci pa da lahko delovni čas delavcev, ki ga ureja zakon o delovnih razmerjih, določijo tudi ob nedeljah, če delovni proces to zahteva, morajo pa pri tem upoštevati določila panožne kolektivne pogodbe.

Ministrstvo je stališče utemeljevalo s tem, da gre pri spletni prodaji za prodajo na daljavo, ki je ena od oblik prodaje zunaj prodajalne, te pa novela ne ureja.

V sindikatu so se na možnost uvedbe spletnega nakupa in dostave tudi ob nedeljah odzvali z ogorčenjem, češ da se skuša s tem obiti namen zakona, ki je omogočiti delavcem prost dan v nedeljo.